responsive web templates

Stanični Displej

Osnovna namena staničnog displeja je prvenstveno da prikaže sve polaske sa matične stanice. Podatke, uključujući i red vožnje preuzima iz jedinstvenog BusLogic sistema redova vožnje koji se koristi i u svim ostalim komponentama sistema: kasama, šalterima, booking sitemu itd. BusLogic displeji su izrađeni u LED tehnologiji sa veoma jasnim prikazom sadržaja za koji se koriste LE diode - velike izdržljivosti i minimalne potrošnje. Na ovim displejima mogu se prikazivati sve relevantne informacije vezane za dolaske i odlaske vozila, datum, trenutna temperatura ali i dodatne informacije koje se preuzimaju sa BusLogic sistema poput automatskog prikaza novih linija ili prikaza reklamnih poruka i slika. Displeji su ugrađeni u veoma izdržljiva kucišta univerzalnog dizajna i kao takva se uklapaju u sva okruženja u kojima se mogu koristiti, bilo da se radi o unutrašnjosti vozila ili spoljnom peronu stanice.

Dodatne mogućnosti uz integraciju sa ostatkom BusLogic sistema: automatsko preuzimanje novih linija preko GPRS-a, odnosno preko BusLogic GPS/GPRS Modema, automatizovana promena linije na osnovu unosa u BusLogic Keš Terminal, nadogradnja firmware-a displeja putem GPRS-a, odnosno preko BusLogic GPS/GPRS Modema, preuzimanje reklamnih poruka i slika preko GPRS-a, odnosno preko BusLogic GPS/GPRS Modema. 

Karakteristike:

Mobirise

¤ LED Display Amber (žute) boje.
¤ Napajanje 24V.
¤ Potrošnja: 25W max, u zavisnosti od spoljnjeg osvetljenja.
¤ Radna temperatura: -20°C ~ +70°C.
¤ Temperatura skladištenja: -25°C ~ +80°C.
¤ Rezolucija 28 x 16 tačaka sa rastojanjem od 10mm između tačaka.
¤ Ugao osvetljaja na temperaturi od 25°C i pri struji od 20mA po jednoj led diodi:
   ¤ horizontalni 20½H-H = 70°,
   ¤ vertikalni 20½V-V = 30°. 
¤ Komunikacija: RF433MHz, RS232, RS485.
¤ Automatska regulacija osvetljaja na osnovu ambientalnog svetla.
¤ Sat realnog vremena.
¤ Interna SPI Flash memorija za skladištenje tekstova i slika (reklama).
¤ Podrška za UTF8 fontove.
¤ Žicana kompatibilnost sa BusLogic Koncentratorom i BL GPS/GPRS modemom preko RS485.
¤ Komunikacije putem BL Protokola.
¤ Bežična kompatibilnost sa BusLogic Terminalom preko 433MHz RF-a.
¤ Nadogradnja firmware-a preko kabla (RS232 ili RS485).
¤ Nadogradnja firmware-a bežicnim putem preko 433MHz RF-a.
¤ Dimenzije displeja 155,5 cm x 191 cm. 

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942