free html5 templates

BusLogic Šalterski Modul

BusLogic Šalterski Modul - BLŠA je aplikacija kreirana da radi pod većinom operativnih sistema (Windows, Linux, Android). Osnovna namena aplikacije je prodaja više vrsta relacijskih karata kao i dopuna elektronskih karata. Ovaj softverski modul funkcioniše uz pomoc dva BusLogic uređaja: BusLogic Termalnog Printera i BusLogic UFR MiFare čitača.Preko BusLogic Termalnog printera vrši se štampa svih karata na šalteru. Karte se štampaju na termopapiru širine 57mm, koji na sebi ima već odgovarajuću predštampu sa nazivom i logom firme. Karte se unapred perforirane tako da postoji mogućnost štampe glavnog dela karte i kupona. Preko UFR MiFare čitača se vrši prijava korisnika ( biletara) na šalterski sistem prodaje karata. Pomoću ovog postiže se situacija da samo korisnici koji imaju već unapred izrađenu MiFare karticu mogu da koriste Šalter modul.

Uz pomoc Internet konekcije BLŠA sa centralnog servera preuzima sve potrebne informacije i nazad šalje sve izveštaje o prodaji karata. Prodaja karata je nezavisna od Internet konekcije, što znači da iako nema konekcije na centralni server, BLŠA i dalje ostaje funkcionalan. Podatke o slobodnim sedištima na određenim linijama i polascima BLŠA deli sa svim drugim učesnicima u prodaji karata poput portala Ticketing.rs, Android prodaje karata u autobusu, prodaje karata preko klasičnog BusLogic Terminala (od strane vozača), Booking aplikacije za turističke agencije itd. Ovaj modul je razvijan više od 5 godina i svakodnevno se nadograđuje na osnovu novih zahteva prevoznika. Potpuno je kompatibilan sa BusLogic Tiketing Sistemom iz koga preuzima sve podatke o linijama, cenama, polascima, prevoznicima itd. 

Karakteristike:

Bus Logic

¤ Preuzimanje osnovnih podatka sa servera putem Interneta (cenovnici, redovi vožnje, izuzeci cena, popusti i ostale informacije potrebne za rad).
¤ Prijava vozača na sistem uz pomoć MiFare ID personalizovane kartice.
¤ Prodaja karata u jednom pravcu i povratnih karata. Prodaja karata do godinu dana unapred.
¤ Mogucnost promene početne stanice u zavisnosti da li je u pitanju redovna prodaja karata ili prodaja prelaznih karta.
¤ Višestruka prodaja karata – prodaja više karata za željeni polazak odjednom.
¤ Automatsko računanje kusura pre i posle prodaje karata. 

Rezervacija karata:

Bus Logic

¤ Više tipova rezervacija: telefonska rezervacija, lična plaćena i lična neplaćena rezervacija, službena rezervacija, Internet rezervacija itd.
¤ Višestruka rezervacija - mogućnost rezervacije više karata odjednom na ime jednog putnika.
¤ Pregled svih rezervacija po imenu i prezimenu putnika, jedinstvenom broju putnika ili po ID broju rezervacije. Pregled svih rezervacija po određenom polasku.
¤ Ručno otkazivanje rezervacija. Overa povratne karte preko rezervacije.
¤ Automatsko računanje cene karte i cene rezervacije.
¤ Automatsko otkazivanje rezervacija ukoliko se karta ne kupi do određenog vremenskog perioda pre polaska.
¤ Overa povratne karte - opcija pomoću koje se overava povratna karta i zauzima sedište za putnika koji ima važecu povratnu kartu.
¤ Višestruka overa povratne karte: Overa više povratnih karata na određenom polasku.
¤ Prodaja ostalih artikala - Prodaja svih ostalih artikala i drugih karata pored standardnih putnih karata. Npr. prodaja peronskih karata, redova vožnji, raznih kupona i itd. 

Tarifiranje karata:

Bus Logic


¤ Tarifiranje karata preko procenata popusta. Tarifranje karata po fiksnoj ceni – izuzetku. Mogućnost da se fiksira cena karte za određenu tarifu na određenoj relaciji.
¤ Mogućnost zabrane prodaje karata: opcija sa kojom se može zabraniti prodaja karata na odrađenim relacijama, odrađenim tarifama ili smerovima.
¤ Unos potrebnih informacija u vezi prodaje karata. Opcija koja se koristi za unošenje potrebnih podatka prilikom prodaje tarifiranih karta kao što su brojevi studentskih indeksa, brojevi ostalih identifikacija itd. 

Redovi vožnje:

Red Voznje


¤ Standardni redovi vožnje, praznični redovi vožnje, naizmenični redovi vožnje.
¤ Mogućnost kreiranja i primene raznih naizmeničnih redova vožnji u slučaju da prevoznik vozi odrađenu liniju svaki drugi dan, mesec ili vikend. 

Izveštaji i podešavanja:

Bus Logic

¤ Izveštaj linije-iskaz linije. Izrađivanje i štampa izveštaja- iskaza linije za sopstvene i strane polaske sa detaljima o broju prodatih karata, vrednosti karata, kao i spisku prodatih karata po svakoj stanici posebno.
¤ Višestruka rezervacija - mogućnost rezervacije više karata odjednom na ime jednog putnika.
¤ Pregled svih rezervacija po imenu i prezimenu putnika, jedinstvenom broju putnika ili po ID broju rezervacije. Pregled svih rezervacija po određenom polasku.
¤ Štampanje izveštaja o finansijskom zaduženju po prijavljenom vozaču-operateru.
¤ Automatsko i ručno pokretanje sinhronizacije podataka sa centralnim serverom.
¤ Fleksibilno podešavanje štampe karata.
¤ Veliki broj opcija za izradu prikaza štampe karata.
¤ Mogućnost razlicite štampe karte u zavisnosti da li je karta u domacem ili međunarodnom saobraćaju, različita štampa u zavisnosti da li se karta prodaje za domaćeg ili stranog prevoznika i itd.
¤ Veliki broj izveštaja vezan za rad šaltera i veliki izbor izveštaja šaltera po raznim parametrima: prodaje, cene, stanice, sedišta, rezervacija, broja putnika itd.
¤ Zamena polazaka – opcija za laku i brzu zamenu polazaka i prevoznika ukoliko jedan od prevoznika u kooperaciji odustane od održavanja polaska na jedan ili više dana, pa polazak preuzme drugi prevoznik.
¤ Dostupna informacija koliko traje put i vreme kada autobus stiže na željenu destinaciju.
¤ Štampanje QR bar koda na svakoj običnoj ili povratnoj karti. Ovaj kod se kasnije koristi za očitavanje sa kontrolorskom aplikacijom ili čitačima sa drugim namenama.
¤ Online zamena verzije softverske aplikacije.
¤ Mogucnost rezervisanja određenih broja sedišta koja se ne prodaju – unapred.
¤ Veliki broj opcija za unos i promenu broja sedišta po liniji,danu ili polasku 

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942