free site templates

Dodatni hardver za prodaju karata

Dodatni hardver za prodaju karata predstavlja skup svih onih uređaja i predmeta koji su neophodni za rad sistema za prodaju karata i koji omogućavaju da se ceo sitem prilagodi posebnim uslovima za rad kao što su na primer autobusi i drugi tipovi vozila. O ovu grupu uredjaja i predmeta spadaju razni nosači,držači uređaja i više različitih vrsta napajanja i adaptera . Neki od ovih uređaja su namenski dizajnirani od strane BusLogic tima radi neometanog funkcionisanja svih uređaja i sistema.

BusLogic RS485 Bus Adapter 24V

Mobirise


BusLogic RS485 Bus Adapter - pločica za napajanje 24V je napojno-adapterski uređaj koji je zadužen za prenaponsku i prekostrujnu zaštitu prema BusLogic Keš Terminalu, odnosno obezbeđuje napon od 24V, kao i obezbeđivanje distributivnog napona od 8V prema ostalim uređajima koji se mogu koristi u tiketing sistemu (BLK,BL I/O,GPS/GPRS modul i ostali uređaji). Karakteristike ovog uređaja su sledeće:Ulaz 20-33V 100W. Za ulazni napon je predviđena redna stezaljka. 100W je maksimalna potrošnja koja se može javiti u trenutcima štampe i punog upošljavanja uređaja koji se napajaju preko RS485 magistrale. DC24V 75W na DC konektoru 2.1mm sa zaštitom od kratkog spoja,dva RJ45 porta 8V/5W,osigurač 2A T. 

Adapter- pretvarač 12V-24V

MobiriseAdapter – pretvarač 12V-24V se koristi u onim vozilima koja u sebi nemaju napajanje od 24 V već samo od 12 V. U pitanju su razni tipovi kombi vozila ili mini autobusa. Ovaj adapter se koristi zbog toga što BusLogic Termalni printer koji se koristi u sistemu BusLogic Keš terminala zahteva napon od 24 V. Ovaj napon se zahteva zbog samog načina rada termalnog printera i kvaliteta štampe karata. BusLogic tim preporučuje i vrši prodaju adaptera marke Meind, koji imaju veoma dobar odnos cena-kvalitet. Karakteristike ovog adaptera su sledeće: DC Ulaz 12 V, DC Izlaz 24V-4 A.Dimenzije kućišta adaptera su male , tako da zauzimaju malu površinu unutar vozila i veoma je pogodan za instalaciju u manjim vozilima. 

Adapter - pretvarač 220V-24V

Mobirise


Adapter – pretvarač 220V-24V se koristi prilikom rada BusLogic Termalnog printera u sklopu BusLogic Šalter Modula. Pošto je BusLogic Šalter modul namenjen za rad na Autobuskim stanicama, koje imaju standardni napon od 220 V, ovaj adapter se koristi da obezbedi BusLogic Termalnom printeru potrebnih 24 V za neometan rad. BusLogic tip preporučuje i vrši prodaju adaptera marke Meind, koji imaju veoma dobar odnos cena – kvalitet. Karakteristike ovog adaptera su sledeće: Ulaz AC: 110v -240v AC 50-60HZ, Izlaz DC: 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24V – 4A. Adapter je egronomski dizajniran sa tankim kućištem.ima USB ulaz, LED indikator- Zelena LED dioda koja označava napon. Dužina kabla je 2,4 metara. 

Nosač za BusLogic Keš Terminal

Mobirise


Nosač za BusLogic Keš Terminal je nosač nameski razvijen od strane BusLogic tima tako da korisniku BusLogic Keš Terminala (vozaču) omogućav da lako i jednostavno vrši prodaju karata u vozilu a da ne ometa bezbedan i siguran način vožnje. Ovaj nosač je napravljen od metala i zaliven je gumom. U sebi ima neodiumske magnete koji obezbeđuju vezivanje terminala ili printera bez krute veze , čime se značajno umanjuju vibracije nastale kao posledica rada u autobusu.Smanjivanjem vibracija produžuje se radni vek uređaja. Nosač je tako dizajniran da je veoma prilagodljiv svim tipovima vozila, nevezano da li je vozilo sa manuelnim menjačem ili automatik. Zbog načina povezivanja uređaja i nosača sa neodiumskim magnetima, zamena uređaja na nosaču se vrši lako i jednostavno. 

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942