create a web page for free

BusLogic Android Booking

BLAB - BusLogic Android Booking - aplikacija je nastala na osnovu potreba prevoznika koji se bave prevozom putnika u međunarodnom saobraćaju, odnosno na međunarodnim linijama. BLAB vrši preuzimanje svih podataka sa centralnog servera i u sebi ima spisak svih putnika i njihovih ličnih podataka (Ime, Prezime, Broj pasoša, Broj telefona itd.). Pored spiska putnika BLAB preuzima i specikaciju zauzetih sedišta, odnosno koji putnik sedi na kom mestu u vozilu. Aplikacija putem kamere mobilnog telefona očitava bar kod i sa karata prodatih na drugim mestima, odnosno šalterima prevoznika ili raznih agencija koje učestvuju u sistemu prodaje karata. Na ovaj način registruje pristigle putnike i proverava im ispravnost karte.
BLAB može vršiti prodaju karata direktno u autobusu za sva slobodna mesta, prilikom čega se unose lični podaci putnika koji ostaju zabeleženi na centralnom serveru radi uvida ostalih učesnika u prodaji karata. Na ovaj nacin kompletan sistem je u takozvanom ONLINE režimu, čime se eliminiše mogućnost dupliranja prodatih mesta (sedišta) u vozilu. BLAB može vršiti prodaju tariranih karata odnosno karata sa popustom, kao i izdavanje povratnih karata sa i bez datuma povratka (otvorene karte). Štampanje karata vrši se putem Bluetoot tehnologije na mobilnom printeru u autobusu.
Format štampe je A4 a u samom printeru se već nalaze predštampane karte prevoznika za međunarodne linije, na kojima se doštampavaju podaci iz aplikacije. Ove karte su obicno perforirane i imaju više isečaka.
Za potrebe granicnih službi BLAB može odštampati kompletan spisak putnika sa brojevima pasoša kao i zelene putne listove potrebne za prelazak međunarodnih granica. 

Karakteristike:

Specifikacija softverske aplikacije:

Mobirise


¤ Preuzimanje osnovnih podataka sa servera putem GPRS ili WLAN komunikacije (cenovnici, linije, izuzeci cena, ostale informacije).
¤ Prijava vozača na sistem uz pomoc MiFare ID personalizovane kartice.
¤ Odabir linije, ponuđenih vremena prodaje i smera kretanja pre prodaje karata.
¤ Unos garažnog broja vozila, broja putnog naloga i početne kilometraže pre prodaje karata - opciono. Ovo se koristi u dispečing realizaciji i obradi putnih naloga.
¤ Odabir početne i krajnje stanice prilikom prodaje relacijskih karti.
¤ Odabir tarife - popusta pre prodaje karte.
¤ Mogućnost izdavanja povratnih karata koje se štampaju na dva isečka.
¤ Unos dodatnih podataka za određenu tarifu - liniju. Ovi podaci su obično studentski broj indeksa, broj osiguravajuće potvrde, broj legitimacije itd.
¤ Prikaz svih sedišta sa imenima i prezimenima putnika, statusom očitane karte u autobusu, odnosno ako je karta prodata na šalteru da li se putnik čekirao na ulasku u vozilo (kod vozača) ili nije.
¤ Unos ličnih podataka o putniku prilikom prodaje ili rezervacije karata.
¤ Pretvaranje rezervacije koja je nastala van autobusa u prodaju i naplata prodate karte.
¤ Očitavanje prodatih karata van vozila (agencije, šalteri) putem bar koda i provera ispravnosti karte.
¤ Štampanje karte na A4 formatu i predštampanoj karti uz pomoć mobilnog A4 Printera.
¤ Stalna komunikacija sa centralnim serverom i razmena podataka o prodatim ili rezervisanim kartama. 

Specifikacija mobilnog telefona ili tableta za rad sa BLAB softverom:

Mobirise


¤ Android mobilna platforma, minimalno verzija 3.0.
¤ Ugrađen Bluetooth.
¤ Mogućnost WLAN, GPS i GPRS komunikacije.
¤ Baterija većeg kapaciteta koja obezbeđuje uređaju mogućnost celodnevnog rada sa aktiviravnim energetski zahtevnim opcijama poput Bluetooth-a, GPRS-a i slično.
¤ Fabricki ugrađena podrška za NFC (Near Field Communication) standard , koji omogućava očitavanje beskontaktnih MiFare kartica - vozačkih ili putničkih.
¤ Displej ne manji od 4 inča (4”).
¤ Preporučen uređaj od strane BusLogic tima: LG Optimus L9 P760 

Osnovna specifikacija mobilnog printera:

Mobirise


¤ Kompaktan i malih dimenzija.
¤ Baterija većeg kapaciteta koja obezbeđuje da korisnik može odštampati dovoljan broj karata pri celodnevnom korišćenju.
¤ Podrška za Bluetoot standard, neophodna za komunikaciju i ostvarivanje veze sa terminalom za prodaju karata.
¤ Mogućnost detekcije i slanja povratnih informacija o odštampanoj karti, otvorenom poklopcu, stanju baterije itd.
¤ Preporučen uređaj od strane BusLogic tima: HP OceJet 100 Mobile Printer 

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942