Uređaji za izradu mesečnih karata

Za uspešan proces izdavanja mesečnih karata u BusLogic sistemu za izdavanje mesečnih karata koristi se kombinacija više različitih uređaja.Neki uređaji su standarizovani kao što je na primer računar dok su neki uređaji iz palete proizvoda firme D-Logic . Uređaji koji se koriste su sledeći: Računar, skener, Id štampač ( Štampač plasitčnih PVC kartica) , IP kamera, D-Logic Centrala za programiranje kartica, D-Logic termalni printer.

Što se tiče korišćenja standardizovanih uređaja kao što su Računar, Skener, ID Štampač i IP kamera, mogu se koristi uređaji različitih proizvođača sa odgovorajućim perfomansama i karakterstikama koje su potrebne za neometan rad sistema za izdavanje mesečnih karata. D-Logic tim iz svog iskustava na terenu preporučuje svojim korisnicima HP skenere, Zebra ili Evolis ID štampače, Axion Ip kamere.

Što se tiče uređjaja iz palete D-Logic proizvoda u procesu izrade mesečnih karata se koriste D-Logic termalni printer i D-Logic centrala za programiranje mesečnih i ostalih kartica.

D-Logic termalni printer koji se koristi prilikom izrade mesečenih karata je isti termalni printer koji koristi u radu BusLogic Keš terminala ili BusLogic šaltera. D-Logic Termalni printer sa širokom trakom se u procesu izrade i izdavanja mesečnih karata koristi za štampanje isečka sa svim podacima o izradi mesečnih karata, relacije, datuma važenja i isečka kao računa i svih drugih potrebnih informacija.

D-Logic Centrala za progamiranje kartica korisniku pruža mogućnost samostalnog i jednostavnog programiranja RFID kartica sa vremenskim i prostornim ograničenjem. Prateći softver dozvoljava devet različitih opcija za određivanje limita za jednu RFID karticu, što pruža mogućnost specifičnog definisanja kriterijuma za pristup. Pomoću D-Logic centrale za programiranje kartica, korisniku je omogućeno da vrši programiranje svih vrsti elektronskih novčanika, mesečnih karata, vremenskih,pre-paid i trip kartica. Centrala kao preduslov programiranja korisničkih kartica ima upotrebu ID kartice administratora sistema kao dodatnu meru sigurnosti kod programiranja korisničkih kartica.

Karakteristike

  • Centrala za programiranje i kontrolu očitavanja beskontaktnih kartica.
  • Mogućnost programiranja svih vrsta mesečnih,vremenskih, pre-paid, trip i ostalih kartica, kao i elektronskih novčanika.
  • Definisanje ograničenja pristupa (vremensko, prostorno ograničenje).
  • Mogućnost definisanja ID kartice administratora sistema kojim se aktivira centrala.
  • Autonomija u radu - do 8 sati rada bez napajanja.
  • Napajanje od 220V
  • RS232 port za povezivanje sa računarom i RS485 port za povezivanje sa eksternim uređajima.
  • D-Logic softver za programiranje parametara RFID MiFare kartica.
  • Podržani operativni sistemi: Microsoft® Windows™, Linux®.
D-Logic Centrala za programiranje