best free website templates

BusLogic QR Barcode Čitač

BusLogic QR Barcode Čitač - specijalno dizajniran QR čitač namenjen radu u sunčanom okruženju (autobuske stanice ili peroni na otvorenom), i između ostalog ima i mogućnost isčitavanja QR kodova sa tankog termalnog papira sa lošijim kvalitetom štampe. Zahvaljujuci RF primopredajniku ima mogućnost bežicne komunikacije sa ostatkom BusLogic sistema. Ovaj čitač koristi algoritme koji sprečavaju kopiranje QR kodova, ima vremenska ograničenja po upotrebi karte i koristi Blek liste za sprečavanje korišćenja jedne karte više puta. Pomenute Blek liste preuzimaju se putem RF komunikacije.

Jedna od primena QR barcode čitača je i integracija u sisteme kontrole pristupa u kombinaciji sa rampama i barijerama koje kontrolišu prolaz putnika na stanicama i peronima. Uređaj pored osnovne opcije čitanja QR kodova ima i mogućnost očitavanja beskontaktnih elektronskih Mifare kartica jednostavnim prislanjanjem na za to predviđeno mesto. Na ovaj način se praktično omogćava korišćenje svih do sada dostupnih vrsta autobuskih karata, kako papirnih tako i elektronskih beskontaktnih karata. Dovoljno je da putnik prisloni svoju kartu uz čitač i ukoliko ID kartice prođe sve potrebne provere aktiviraće se automatska barijera i biće mu omogućen pristup na stanicu ili peron. QR čitači mogu komunicirati sa ostatkom BusLogic sistema ali i međusobno putem RF veze. 

Karakteristike:

Mobirise

Očitavanja QR barkodova:

¤ Očitavanje Mifare kartica (ISO14443 Type A).
¤ Komunikaciju preko RS485 ili USB.
¤ Bežična komunikacija na 433MHz.
¤ Signalizaciju crvenom i zelenom LED diodom.
¤ Zvučna signalizacija. 

Električne karakteristike:

¤ Napajanje: 5V DC / minimalno 300mA. 
¤ Moguće napajanje i sa računara preko USB.

Karakteristike skeniranja:

¤ Skenira QR kodove odštampane na bilo kakvom papiru i bilo kakvim postupkom (čita QR kodove štampane termalnim postupkom - fiskalni računi). 
¤ Broj skeniranja 4-5 očitavanja u sekundi.
¤ Dimenzija skenirane slike 188 x 120 tačaka.
¤ Optimalna udaljenost za skeniranje - da se bar kod prisloni na otvor uređaja. 

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942