BusLogic Android booking

BLAB - BusLogic Android Booking - aplikacija je nastala na osnovu potreba prevoznika koji se bave prevozom putnika u međunarodnom saobraćaju, odnosno na međunarodnim linijama. BLAB vrši preuzimanje svih podataka sa centralnog servera i u sebi ima spisak svih putnika i njihovih ličnih podataka (Ime, Prezime, Broj pasoša, Broj telefona itd.). Pored spiska putnika BLAB preuzima i specikaciju zauzetih sedišta, odnosno koji putnik sedi na kom mestu u vozilu. Aplikacija putem kamere mobilnog telefona očitava bar kod i sa karata prodatih na drugim mestima, odnosno šalterima prevoznika ili raznih agencija koje učestvuju u sistemu prodaje karata. Na ovaj način registruje pristigle putnike i proverava im ispravnost karte.

BLAB može vršiti prodaju karata direktno u autobusu za sva slobodna mesta, prilikom čega se unose lični podaci putnika koji ostaju zabeleženi na centralnom serveru radi uvida ostalih učesnika u prodaji karata. Na ovaj nacin kompletan sistem je u takozvanom ONLINE režimu, čime se eliminiše mogućnost dupliranja prodatih mesta (sedišta) u vozilu. BLAB može vršiti prodaju tariranih karata odnosno karata sa popustom, kao i izdavanje povratnih karata sa i bez datuma povratka (otvorene karte). Štampanje karata vrši se putem Bluetoot tehnologije na mobilnom printeru u autobusu.

Format štampe je A4 a u samom printeru se već nalaze predštampane karte prevoznika za međunarodne linije, na kojima se doštampavaju podaci iz aplikacije. Ove karte su obicno perforirane i imaju više isečaka.

Za potrebe granicnih službi BLAB može odštampati kompletan spisak putnika sa brojevima pasoša kao i zelene putne listove potrebne za prelazak međunarodnih granica.

Karakteristike:

Specifikacija softverske aplikacije:

 • Preuzimanje osnovnih podataka sa servera putem GPRS ili WLAN komunikacije (cenovnici, linije, izuzeci cena, ostale informacije).
 • Prijava vozača na sistem uz pomoc MiFare ID personalizovane kartice.
 • Odabir linije, ponuđenih vremena prodaje i smera kretanja pre prodaje karata.
 • Unos garažnog broja vozila, broja putnog naloga i početne kilometraže pre prodaje karata - opciono. Ovo se koristi u dispečing realizaciji i obradi putnih naloga.
 • Odabir početne i krajnje stanice prilikom prodaje relacijskih karti.
 • Odabir tarife - popusta pre prodaje karte.
 • Mogućnost izdavanja povratnih karata koje se štampaju na dva isečka.
 • Unos dodatnih podataka za određenu tarifu - liniju. Ovi podaci su obično studentski broj indeksa, broj osiguravajuće potvrde, broj legitimacije itd.
 • Prikaz svih sedišta sa imenima i prezimenima putnika, statusom očitane karte u autobusu, odnosno ako je karta prodata na šalteru da li se putnik čekirao na ulasku u vozilo (kod vozača) ili nije.
 • Unos ličnih podataka o putniku prilikom prodaje ili rezervacije karata.
 • Pretvaranje rezervacije koja je nastala van autobusa u prodaju i naplata prodate karte.
 • Očitavanje prodatih karata van vozila (agencije, šalteri) putem bar koda i provera ispravnosti karte.
 • Štampanje karte na A4 formatu i predštampanoj karti uz pomoć mobilnog A4 Printera.
 • Stalna komunikacija sa centralnim serverom i razmena podataka o prodatim ili rezervisanim kartama.

Specifikacija mobilnog telefona ili tableta za rad sa BLAB softverom:

 • Android mobilna platforma, minimalno verzija 3.0.
 • Ugrađen Bluetooth.
 • Mogućnost WLAN, GPS i GPRS komunikacije.
 • Baterija većeg kapaciteta koja obezbeđuje uređaju mogućnost celodnevnog rada sa aktiviravnim energetski zahtevnim opcijama poput Bluetooth-a, GPRS-a i slično.
 • Fabricki ugrađena podrška za NFC (Near Field Communication) standard , koji omogućava očitavanje beskontaktnih MiFare kartica - vozačkih ili putničkih.
 • Displej ne manji od 4 inča (4”).
 • Preporučen uređaj od strane DLOGIC tima: LG Optimus L9 P760

Osnovna specifikacija mobilnog printera:

 • Kompaktan i malih dimenzija.
 • Baterija većeg kapaciteta koja obezbeđuje da korisnik može odštampati dovoljan broj karata pri celodnevnom korišćenju.
 • Podrška za Bluetoot standard, neophodna za komunikaciju i ostvarivanje veze sa terminalom za prodaju karata.
 • Mogućnost detekcije i slanja povratnih informacija o odštampanoj karti, otvorenom poklopcu, stanju baterije itd.
 • Preporučen uređaj od strane D-LOGIC tima: HP OceJet 100 Mobile Printer
Android Booking
Android Booking
Android Booking