Online prodaja karata

BusLogic Online prodaja karata predstavlja skup softverskih i hardverskih sistema koji omogućavaju prodaju karata na bilom kom mestu gde postoje neki minimalni uslovi za rad kao što su računar ili mobilni telefon. U BusLogic Online prodaji karata najzastupljeni je sistem Booking.

D-Logic Booking sistemi su nastali zbog potrebe autobuskih prevoznika koji održavaju redovne i sezonske međunarodne linije koje zahtevaju neke posebne informacije o putnicima kao što su imena putnika, brojevi pasoša, ličnih karata i slično a uz to imaju i veliki broj prodajnih mesta za tu medjunarodnu liniju. Booking sistem se deli na dve kategorije: BusLogic Booking preko računara i BusLogic Android booking

BusLogic Booking preko računara

Online prodaja karata preko računara

BusLogic Android booking

Online prodaja karata preko androida