Stanični displej

Osnovna namena staničnog displeja je prvenstveno da prikaže sve polaske sa matične stanice. Podatke, uključujući i red vožnje preuzima iz jedinstvenog BusLogic sistema redova vožnje koji se koristi i u svim ostalim komponentama sistema: kasama, šalterima, booking sitemu itd. BusLogic displeji su izrađeni u LED tehnologiji sa veoma jasnim prikazom sadržaja za koji se koriste LE diode - velike izdržljivosti i minimalne potrošnje. Na ovim displejima mogu se prikazivati sve relevantne informacije vezane za dolaske i odlaske vozila, datum, trenutna temperatura ali i dodatne informacije koje se preuzimaju sa BusLogic sistema poput automatskog prikaza novih linija ili prikaza reklamnih poruka i slika. Displeji su ugrađeni u veoma izdržljiva kucišta univerzalnog dizajna i kao takva se uklapaju u sva okruženja u kojima se mogu koristiti, bilo da se radi o unutrašnjosti vozila ili spoljnom peronu stanice.

Dodatne mogućnosti uz integraciju sa ostatkom D-Logic sistema: automatsko preuzimanje novih linija preko GPRS-a, odnosno preko BusLogic GPS/GPRS Modema, automatizovana promena linije na osnovu unosa u BusLogic Keš Terminal, nadogradnja firmware-a displeja putem GPRS-a, odnosno preko BusLogic GPS/GPRS Modema, preuzimanje reklamnih poruka i slika preko GPRS-a, odnosno preko BusLogic GPS/GPRS Modema.

Karakteristike

 • LED Display Amber (žute) boje.
 • Napajanje 24V.
 • Potrošnja: 25W max, u zavisnosti od spoljnjeg osvetljenja.
 • Radna temperatura: -20°C ~ +70°C.
 • Temperatura skladištenja: -25°C ~ +80°C.
 • Rezolucija 28 x 16 tačaka sa rastojanjem od 10mm između tačaka.
 • Ugao osvetljaja na temperaturi od 25°C i pri struji od 20mA po jednoj led diodi:
  • horizontalni 20½H-H = 70°, vertikalni 20½V-V = 30°
 • Komunikacija: RF433MHz, RS232, RS485.
 • Automatska regulacija osvetljaja na osnovu ambientalnog svetla.
 • Sat realnog vremena.
 • Interna SPI Flash memorija za skladištenje tekstova i slika (reklama).
 • Podrška za UTF8 fontove.
 • Žicana kompatibilnost sa BusLogic Koncentratorom i BL GPS/GPRS modemom preko RS485.
 • Komunikacije putem DL Protokola.
 • Bežična kompatibilnost sa BusLogic Terminalom preko 433MHz RF-a.
 • Nadogradnja firmware-a preko kabla (RS232 ili RS485).
 • Nadogradnja firmware-a bežicnim putem preko 433MHz RF-a.
 • Dimenzije displeja 155,5 cm x 191 cm.
Display na stanici