KAPACITIVNI MERAČ NIVOA GORIVA

D-LOGIC KAPACITIVNI MERAč NIVOA GORIVA - namenjen je kapacitivnom merenju nivoa goriva (i drugih tečnosti) u tankovima, bazenima, rezervoarima i ostalim spremištima u kojima se mogu vršiti merenja.D-Logic Sonda merača nivoa goriva može se koristiti na svim tipovima vozila, dužina tela sonde je prilagodljiva kao i svi zaptivni i montažni elementi, tako da se može prilagoditi bilo kojoj vrsti rezervoara. Telo sonde izrađeno je od visokokvalitetnih otpornih legura aluminijuma u kombinaciji sa zaptivnim elementima izrađenim od polipropilena i gumenih zaptivki izrađenih od uljootporne gume koji obezbeđuju stabilan rad i visoku otpornost na korodivno delovanje goriva i drugih materijala čija se merenja vrše.

Tačnost merenja ovog merača goriva je daleko veća od konvencionalnih merača koji se oslanjaju na mehaničko merenje nivoa tečnosti (goriva), ali i većine elektronskih merača bez naprednih mernih rešenja koje poseduje. Zahvaljujući pratećem softveru moguće je izvršiti tačnu analizu podataka koje merač šalje i prikazati grafikon potrošnje u realnom vremenu, sa mogućnošcu analize tačaka u kojima je došlo do naglog pada nivoa goriva.

DL Kapacitivni merač goriva se nudi u više varijanti, osnovna varijanta sastoji se iz tela plovka i standardne merne elektronike, dok korisnik može opciono dobiti i ugrađen G-senzor i merač temperature, kao i bežicnu komunikaciju i baterijsko napajanje. Kapacitivni merač koji poseduje merač temperature kao i G-senzor za detekciju uglova i turbolencije tečnosti maksimalno eliminiše uticaj temperature i kretanja/položaja vozila na tačnost merenja. Ovo je od izuzetne važnosti za autobuse kod kojih se zbog čestih kvarova vazdušnih jastuka dešava da se autobusi voze pod određenim nagibom što bez odgovarajućeg G-senzora može dovesti do nedovoljno preciznih očitavanja goriva.

U slučaju da se koristi verzija merača koji ima mogućnost bežicne RF komunikacije sa ostatkom BL sistema u vozilu, moguć je i izbor kompaktnog baterijskog napajanja kada DLKMG funkcioniše potpuno bez žica. Bežicna RF veza je izuzetno važna i za komunikaciju merača sa automatskom točilicom integrisanom u BusLogic sistem. Na taj način moguce je vršiti kontrolu utakanja goriva u vozilo i istakanja sa pumpe u realnom vremenu U slucaju da dođe do neslaganja u protoku goriva sa bilo koje strane, točenje se automatski prekida.

Karakteristike

 • Kapacitativni merač goriva.
 • Opciono ugrađen temperaturni i G senzor.
 • Opciona RF komunikacija i baterijsko napajanje (potpuno bežican rad).
 • Aluminiumske elektrode. Unutrašnja punog prečnika od 12 mm izrađena od legure AlCuMgPb , spoljna prečnika 25 mm i debljine zida 2 mm sa narezanim navojem izrađena od legure AlMgSi05.
 • Izolatori elektroda prstenastog oblika, unutrašnjeg prečnika 12 mm, spoljnjeg prečnika 21 mm. Materijal od koga su izolatori izrađeni je izuzetno otporna polimerizovana plastika (Polipropilen PP). Izolatori su pozicionirani u krajnjim tačkama cevi (elektroda) i fizicki ih razdvajaju.
 • Uljootporna zaptivna guma prečnika 70 mm i debljine 3mm sa predviđenim otvorima za šrafljenje.
 • Metalni poklopac sonde je spoljnjeg prečnika 70 mm i unutrašnjeg prečnika 24mm sa urezanim navojem. Izrađen je od čelika (C0361) i na sebi sadrži 3 otvora sa urezanim M3 navojem.
 • Na spoljnom delu merača postoje dva otvora, na kojima se prikljucuje 0V i jedan otvor u centralnom delu, na koji se priključuje merni kontakt.
 • Predviđen radni napon od 3.3V . Preporuka merenja preko 1M oma, gde bi struja kratkog spoja sonde iznosila 3,3 uA.
 • Predviđen radni napon od 3.3V . Preporuka merenja preko 1M oma, gde bi struja kratkog spoja sonde iznosila 3,3 uA.
 • Radna temperatura od -30°C do +85°C.
Kontrola goriva plovak