Barijere za prolaz putnika

Dlogic Barijere za prolaz putnika predstavljaju sklop složene mehanike i elektronike koje zajedno omogućavaju kontrolu ulaska-izlaska putnika na Autobusku stanicu ili neki drugi objekat. Radom barijere upravlja poseban elektronski sistem razvijen u Digital Logic-u, koji između ostalog omogućava njihovu aktivaciju uz pomoć ugrađenog Mifare/NFC čitača ili QR Barcode čitača. Dovoljno je da putnik na za to predviđeno mesto prinese ispravnu beskontaktnu karticu, odštampanu voznu ili peronsku kartu i barijera će mu omogućiti prolaz.

Barijere za prolaz putnika

Trokraka barijera

D-Logic proizvodi dve vrste barijera za kontrolu pristupa objektima: klasičnu manju trokraku barijeru koja prestavlja standard za pristup peronima autobuskih stanica i pratećim objektima i veliku višekraku barijeru visine čoveka koja apsolutno sprečava bilo kakav neautorizovan pristup čak i kada se pored nje ne nalazi niko od zaposlenih.Obe barijere odlikuju napredna mehanička rešenja koja u kombinaciji sa visokokvalitetnim materijalima od kojih se izrađuju omogućavaju lak i pouzdan rad, kao i dug vek trajanja.

Više

Buslogic QR barcode čitač

qr barkod čitač

Specijalno dizajniran QR čitač namenjen radu u sunčanom okruženju (autobuske stanice ili peroni na otvorenom), i između ostalog ima i mogućnost isčitavanja QR kodova sa tankog termalnog papira sa lošijim kvalitetom štampe. Zahvaljujuci RF primopredajniku ima mogućnost bežične komunikacije sa ostatkom BusLogic sistema.Ovaj čitač koristi algoritme koji sprečavaju kopiranje QR kodova, ima vremenska ograničenja po upotrebi karte i koristi Blek liste za sprečavanje korišćenja jedne karte više puta. Pomenute Blek liste preuzimaju se putem RF komunikacije.

Više