Telemetrija

D - Logic sistemi praćenja i telemetrije vozila razvijeni su kao jedinstvena kombinacija hardverskih komponenti specijalno namenjenih za automobilsku industriju i pametnog softvera razvijanog na osnovu višegodišnjeg iskustva sa terena i u skladu sa mnogobrojnim zahtevima krajnjih korisnika.

U savremenom načinu poslovanja, neophodno je kontrolisati sve vrste troškova. Jedan od najvećih troškova svakog preduzeća, bez obzira na veličinu, je trošak koga uzrokuje korišćenje vozila. U tu grupu troškova spadaju: potrošnja goriva, amortizacija, servisiranje i drugi troškovi. Svi ovi troškovi u velikoj meri zavise od načina vožnje vozača. Upravo iz tog razloga Digital Logic je uz pomoć svojih uređaja razvio sistem praćenja i obaveštavanja vozača o parametrima vožnje u realnom vremenu. Pored smanjenja troškova, ovakav sistem obezbeđuje veću bezbednost i udobnije putovanje putnika.

Sistem vozaču omogućava praćanje odredjenih parametara u realnom vremenu, na displeju vozačkog terminala za prodaju karata. Parametri koji se mogu prikazati vozaču su: Obrtaji motora (RPM),Pritisak pedale gasa, Grafikon ubrzanja i kočenja i Trenutna potrošnja goriva.

Sistem omogućava administratoru da po svakom parametru definiše opsege koji se smatraju dozvoljenim za vožnju, gde uređaj zvučno i vizuelno upozorava vozača da je prekoračio dozvoljeni limit. Time sistem upozorava vozača o lošem načinu voznje i ukazuje mu na parametar za koji je prekoračio dozvoljeni limit. Kratkim zvučnim signalima koji se emituju u određenom vremenskom periodu vozač se upozorava o prekoračenju. Pri nastanku prekoračenja zvučni signali su slabiji i period pauze između njih je duži, što prekoračenje duže traje to je zvuk upozorenja jači a vreme javljanja zvučnog upozorenja kraće.

Većina postojećih sistema za praćenja vozila i praćenja vožnje vozača omogućavaju analizu nastalih problema (potencijalnih troškova) tek nakon završene voznje, što u velikoj meri otežava kontrolu vozača i sprečavanje nastajanja troškova pri samoj vožnji (korektivno delovanje).Za razliku od njih, D-Logic sistem razvijen je tako da na lak i efikasan način utiče na korekciju vožnje i smanjenje troškova prevoznika. Ovakav sistem ne zahteva dodatne troškove u vidu opratera koji će svakodnevno pratiti rad vozača i analizirati nastale troškove, već deluje preventivno upozoravajući vozača u toku rada na agresivnu ili neprilagođenu vožnju.

Isprobajte mogućnosti našeg sistema za praćenje telemetrije i smanjite svoje troškove.

Karakteristike

  • Mogućnost praćenje i obaveštavanja vozača o parametrima vožnje u realnom vremenu.
  • Mogućnost prikaza Obrtaja motora (RPM)
  • Mogućnost prikaza Pritiska pedale gasa.
  • Mogućnost prikaza Grafikona ubrzanja i kočenja.
  • Mogućnost prikaza Trenutne potrošnje goriva
  • Zvučna signalizacija.
  • Mogućnost definisanja opsega po svim parametrima
  • Lak i efikasan način upotrebe.
Terminal sa telemetrijom