Fleet Menadžment

 

Fleet menadžment je sistem koji se deli na dva dela: Hardver i Softver. Hardver se odnosi na uređaje koji su ugradjuću u samo vozilo i uz pomoć njih se prikljupljaju svi podaci koji su potrebni za uspešan rad kompletnog sistema. U Softver spada Dispečerski centar koji softverski obrađuje i prikazuje sve podatke koji su prikupljeni na terenu. Kroz Dispečerski Centar se vrši kompletno planiranje i realizacija svih linija i polazaka koje jedna firma ima.

Fleet menadžment hardver

fleet menadžement hardver

Fleet menadžment softver

fleet menadžement softver