Elektronska evidencija karata

 

Elektronska evidencija karata je skup sistema i uređaja sa kojima se vrši kompletna evidencija svih vrsta karata kao što su mesečne, vremenske, trip, pre-paid karte i ostalih vrsta elektronskog novčanika. Sistem predstavlja najmoderniji koncept evidencije putnika u vozilu i kao takav prevoznicima daje veće mogućnosti pri prodaji karata, kao i izradi različitih tipova karata namenjenih različitim grupama putnika. Digital Logic u svom proizvodnom programu ima kompletan hardver za evidenciju elektronskih karata sa pratećim softverskim rešenjima, tako da je obezbedio svim svojim kupcima apsolutnu kontrolu nad Sistemom elektronskih karata

Elektronska evidencija karata
hardver

Hardver za elektronsku evidenciju karata

Elektronska evidencija karata
Softver

Softver za elektronsku evidenciju karata