Elektronska naplata karata

 

Elektronska naplata karata je skup sistema i uređaja sa kojima se vrši prodaja,naplata i evidencija karata. Ovde postoje sistemi koji omogućavaju prodaju, naplatu i evidenciju karata kako u samom autobusu tako i van njega. Sistemi su prilagodjeni potrebama korisnika i mogu se kombinovati na razne načine radi bolje efikasnosti

SISTEMI ZA ELEKTRONSKU NAPLATU KARATA