BusLogic People Counter - Brojač putnika

BusLogic People Counter - uređaj koji čini kombinacija IR prijemnika kontrolisanog mikrokontrolerskim sistemom i namenski izrađenog pametnog softvera koji vrši analizu dobijenih snimaka. Uređaj je između ostalog namenjen kontroli broja ulazaka i izlazaka putnika u autobusima ili namenskim objektima, gde pruža veliku pouzdanost detekcije prolazaka uz eliminaciju grešaka koje mogu nastati usled smetnji IR spektra koji dolazi od sunčevog svetla, refleksija itd.

Radi preciznijeg uvida u protok putnika u vozilima, People Counter bi trebao biti postavljen na sva vrata na kojima putnici ulaze u vozila odnosno iz njih izlaze.

Sistem je predviđen za potpuno autonoman rad i nezavisan je od postojećih Tiketing sistema. U tom slučaju sistem daje informacije o broju ulazaka odnosno izlazaka putnika čime se na frekventnim gradskim linijama dobijaju tačne informacije o opterećenosti linija i vozila kao i broju putnika koji se u njima nalaze, nezavisno od podataka koje može ponuditi tiketing sistem. Prikupljene podatke uređaj može slati i bežično zahvaljujući integrisanom samostalnom GPRS sistemu.

U slučaju da se koristi u kombinaciji sa BusLogic Tiketing sistemima uređaj dobija punu funkcionalnost, gde pored brojanja putnika auto prevoznicima daje daleko više mogućnosti kontrole naplate karata u autobusima. Pošto sistem u svakom trenutku na raspolaganju ima broj papirnih karata prodatih na BL Keš terminalima kao i broj elektronskih karata očitanih na čitačima upoređivanjem tih podataka sa podacima o broju putnika izbrojanih People Counter-om u kombinaciji sa video zapisom dobijaju se dodatni parametri za preciznu kontrolu i analizu naplate karata u vozilima.

Karakteristike

 • Maksimalna potrošnja 300 mW.
 • Radni napon 5-8V.
 • RS485.
 • Opcija detektovanja i brojanja putnika.
 • Samostalno zaključivanje smera kretanja putnika.
 • Mogućnost istovremenog detektovanja 2 putnika u modu master-slave, odnosno dva povezana PC-a.
 • Mogućnost integracije sa firmom APEX TECHNOLOGY (BusPlus).
 • Mogućnos direktnog slanja informacija na centralni server putem HTTP-a, uz pomoć posebnog GPRS modema.
 • Kućište uređaja je izrađeno u skladu sa IP54 standardom,što mu omogućava otpornost na vlagu i prašinu.
 • Za komunikaciju People Countera sa okruženjem neophodno je korišćenje posebnog uređaja (koncentratora) koji mu omogućava integraciju sa ostatkom BL Sistema.
 • Preuzmite brošuru.
Brojanje putnika