free portfolio website templates

Elektronska evidencija karata

Elektronska evidencija karata je skup sistema i uređaja sa kojima se vrši kompletna evidencija svih vrsta karata kao što su mesečne, vremenske, trip, pre-paid karte i ostalih vrsta elektronskog novčanika. Sistem predstavlja najmoderniji koncept evidencije putnika u vozilu i kao takav prevoznicima daje veće mogućnosti pri prodaji karata, kao i izradi različitih tipova karata namenjenih različitim grupama putnika. BusLogic u svom proizvodnom programu ima kompletan hardver za evidenciju elektronskih karata sa pratećim softverskim rešenjima, tako da je obezbedio svim svojim kupcima apsolutnu kontrolu nad Sistemom elektronskih karata

APLIKACIJE- SOFTWARE

U Softver deo BusLogic Elektronske evidencije karata spada sistem BusLogic Sistem Elektronskih Karata koji se zasniva se na beskontaktnim MiFare ID karticama. Osnovna namena ovog sistema je ukidanje gotovinske prodaje karata u autobusu i brza evidencija putnika, uz informacije o broju putnika po stanicama ulaska i izlaska. Sistem predstavlja najmoderniji koncept evidencije putnika u vozilu i kao takav prevoznicima daje veće mogućnosti pri prodaji karata, kao i izradi različitih tipova karata namenjenih različitim grupama putnika.

BusLogic u svom proizvodnom programu ima kompletan hardver za evidenciju elektronskih karata sa pratećim softverskim rešenjima, tako da je obezbedio svim svojim kupcima apsolutnu kontrolu nad Sistemom elektronskih karata. Vrste kartica koje se najčešce koriste u ovakvom sistemu su: Mesečna karta sa neograničenim brojem vožnji u toku jednog meseca, mesečna karta sa tačno definisanim brojem vožnje u toku jednog meseca, vremenska karta koja traje određeno vreme, trip karta koja važi određen broj vožnji na određenoj liniji, elektronski novčanik koji funkcioniše po pre-paid principu i post-paid kartica koja važi na svim linijama neograničeno i za koju se na kraju obračunskog perioda izrađuje listing vožnji na osnovu koga se dalje vrši fakturisanje odnosno naplata od putnika. BusLogic Eletkronski sistem naplate karata može funkcionisati u režimu Check-In/Check-Out koji prevoznicima omogućava detaljnije podatke o fluktaciji putnika u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju.

Ovaj sistem nije limitiran samo na zonski obračun cena vec prevoznicima daje mogućnost da po svakoj kombinaciji stanica ili tarifa definiše posebnu cenu i to sprovede u Check-In/Check-Out sistemu. 

Karakteristike:

Mobirise

Grupe Krajnjih Korisnika:

¤ Mogućnost kreiranja grupe.
¤ Mogućnost kreiranja podgrupa u grupama
¤ Dodela grupe kartice određenim firmama - prevoznicima.
¤ Dodela metoda plaćanja (firma, korisnik, sponzor itd.).
¤ Mogućnost traženja potvrde o korisniku (potvrda o školovanju).
 
Štampa uputstva za korisnike: 

¤ Mogućnost dodavanja napomene.
¤ Automatsko preuzimanje ličnih podataka o korisniku i podataka
 
Crna lista (Black list):

¤ Mogućnost ručnog kreiranja nove verzije Crne liste.
¤ Mogućnost automatskog kreiranja Crne liste tokom prodaje mesečnih karata.
¤ Mogućnost pregleda svih korisnika na Crnoj listi.
 
Izveštaji: 

¤ Veliki broj izveštaja vezan za rad Frontenda : izveštaji Frontenda po raznim parametrima prodaje, cene, templejta itd.
¤ Izveštaji za post pejd karte, za virmanske nefakturisane prodaje, za zbirni pregled predračuna i stornirane karte.
¤ Pregled računa-otpremnica za prodatu plastiku (kartice), pregled računa za prodate mesečne karte i pregled avansnih računa. 

Mobirise

Administracija krajnjih korisnika:

¤ Mogućnost pretrage korisnika po grupama i podgrupama.
¤ Mogućnost pretrage korisnika po ID broju kartice, po imenu i prezimenu ili po JMBG-u.
¤ Mogućnost štampanja svih korisnika iz određene grupe ili podgrupe sa izborom ponuđenih opcija sa spiska.
 
Obrisani korisnici:

¤ Omogućen pregled obrisanih korisnika.
¤ Detajan uvid o bisanju korisnika (datum brisanja, podaci o kartici i operater koji je brisao karticu.
¤ Iz pregleda omogućeno vraćanje obrisanih korisnika.

Ostalo: 

¤ Mogućnost kreiranja faktura za prodate karte.
¤ Mogućnost prodaje na osnovu prethodnih prodaja.
¤ Mogućnost provere povraćaja gotovine.
¤ Mogućnost kreiranja knjižnog odobrenja za određenu firmu.
¤ Mogućnost provere pogrešno unetih JMBG brojeva korisnika.
¤ Mogućnost provere i izvlačenje izveštaja po operaterima 

Mobirise

Podešavanje:

¤ Velike mogućnosti pozicioniranja podataka i slika za štampu na kartici.
¤ Posebne mogućnosti podešavanja za različite tipove kartica ( naziv templejta, relacija itd.)
¤ Mogućnost unosa firme sa detaljnim podacima vezanim za firmu.
¤ Razna podešavanja za izgled svih vrsta dokumenata ( za fakture, avansne fakture, dokumente o povraćaju, predračune, knjižna odobrenja i naloge za izmenu PDV-a.).
¤ Omogućeno štikliranje potrebnih polja za proveru podataka o korisniku (JMBG, adresa, grad itd.).
¤ Mogućnost definisanja polja koja trebaju biti obavezna pri unosu podataka korisnika.
¤ Mogućnost definisanja podataka korisnika za štampu.
¤ Mogućnost definisanja načina plaćanja u zavisnosti da li grupa ima dodeljenu firmu ili ne.
¤ Definisanje opšteg načina plaćanja korisnika (gotovina, VISA card, cek ili virman). 

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942