site design templates

Nadzor Vozila - Fleet Menadžment
Oprema

Fleet menadžment je sistem koji se deli na dva dela: Hardver i Softver. Hardver se odnosi na uređaje koji su ugradjuću u samo vozilo i uz pomoć njih se prikljupljaju svi podaci koji su potrebni za uspešan rad kompletnog sistema. U Softver spada Dispečerski centar koji softverski obrađuje i prikazuje sve podatke koji su prikupljeni na terenu. Kroz Dispečerski Centar se vrši kompletno planiranje i realizacija svih linija i polazaka koje jedna firma ima.

Uređaji - Oprema

Fleet menadžment harver čine dva uređaja uz pomoć kojih se vrši prikupljane svih bitnih parametera vezanih za vozilo, kao što je njegova lokacija, brzina, obrataji, indeks kočenja i ubrazanja i slično.

U pitanju su uređaji: BusLogic GPS/GPRS – Komunikacioni modul i BLI/O modul..

BusLogic GPS/GPRS - Komunikacioni modul

BusLogic GPS/GPRS- Komunikacioni modul je u potpunosti razvijen i proizveden od strane BusLogic razvojnog tima. Rezultat je dugogodišnjeg iskustva nastalog u analizi i sumiranju nedostataka na uređajima sličnih funkcija zastupljenih na našem i svetskom tržištu. Uređaj je predviđen da zadovolji automotive primenu, što znači da je namenjen za rad u spoljnim uslovima širokog temperaturnog opsega.Osnovne funkcije ovog modula su prikupljanje a zatim skladištenje geografskih kordinata preko GPS-a i prosleđivanje istih do centralnog BusLogic servera preko GSM/GPRS-a. Uz pomoć ovog uređaja omogućava se prikaz trenutnih pozicija vozila, trenutnih brzina i istorija kretanja vozila, uključujući sile ubrzanja i kočenja.

Ono što ovom modulu daje poseban značaj, jesu hardversko-softverske mogućnosti povezivanja sa sledećim BusLogic modulima:
BusLogic beskontaktni čitač (BLBC), čime se omogućava evidencija vozača koji upravlja vozilom.
BusLogic Koncentrator (BLK), mogućnost da svi BusLogic uređaji u autobusu koji se priključuju na BLK imaju konekciju na internet.
BusLogic I/O Modul (BL I/O), prikupljanje i prosleđivanje parametara kao što su: broj obrtaja motora u minuti, nivo goriva, temperatura motora i slično.

Mobirise

Karakteristike:

¤ Ugrađen GPRS modul
¤ Nezavisni GPS prijemnik sa skladištenjem podataka.
¤ GPRS predajnik quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz).
¤ Mogućnost priključivanja do 4 različitih GSM kartica (rešavanje problema sa romingom i velikim računima).
¤ Interna baterija.
¤ Interni sat realnog vremena i održavanje informacija o položajima satelita pomoću posebne interne baterije.
¤ Nezavisni mikrokontrolerski sistem sa sopstvenom memorijom za skladištenje informacija BUSLOGIC TICKETING SISTEMA zasnovan na BUSLOGIC REAL-TIME operativnom sistemu.
¤ Mogućnost nadogradnje operativnog sistema i izvršnog programa modema preko interneta (Online promena firmware-a).
¤ Podržana komunikacija sa BL KONCENTRATOROM centralnim uređajem sa mogućnošću nadogradnje operativnog programa.
¤ Podržana komunikacija sa BL l/O uređajem sa mogućnošću nadogradnje operativnog programa.
¤ R5232 PORT na RJ45 konektoru.
¤ RS485 PORT na RJ45 konektoru.
¤ Radni napon od 12v-30v.
¤ aštita od napona većeg od 30V.
¤ Radna temperatura od -30°C do +85°C.
¤ BusLogic kućište od samogasivog ABS-a.
¤ RSO atest.
¤ Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane BusLogic tima.

BusLogic I/O modul

BusLogic Input/Output modul je uređaj koji se koristi za analogno i digitalno ocitavanje parametara sa vozila. Ovaj uređaj sa svih starih vozila (autobusa i kamiona) analogno može pročitati podatke o trenutnom broju obrtaja, stanja nivoa goriva u rezervoaru, temperature motora, položaj vrata na vozilu, položaj prikolice koja se kipuje itd. Pored analognih signala ovaj uređaj podržava i digitalno očitavanje podataka preko CAN protokola. Svi podaci koje BL I/O modul očita, bilo analognim ili digitalnim putem, prenose se do BLGG modula koji uz pomoc GPRS-a prenosi sve skladištene podatke do centralnog servera. Još jedna od funkcija ovog modula jeste mogućnost daljinskog pokretanja određenih događaja u vozilu kao što su zatvaranje vrata, paljenje displeja ili monitora itd. Uz pomoc računara i BLGG modula šalje se informacija o određenom događaju koji se pokreće unutar vozila. Jedna od glavnih mogućnosti ove opcije jeste promena statusa rada menjača iz ekonomične vožnje u neekonomičnu kad je u pitanju nailazak na uzbrdicu i obrnuto, gradska ili međuregionalna vožnja što omogućava uštedu u potrošnji goriva dok isključuje ljudski faktor zaboravljanja.

BL I/O modul je izuzetno popularan kod autobuskih prevoznika jer uz pomoć ovog uređaja vodi se evidencija po vozačima o načinu vožnje. Kroz izveštaje koji se mogu generisati, korisnik sistema može videti koliko je koji vozač vozio procentualno u kojoj zoni za obrtomer po principu, koliko procenata svoje vožnje vozi u zelenoj-ekonomičnoj zoni, koliko u neekonomičnoj zoni i koliko puta je obrtomer za određeno vozilo otišao u crvenu zonu. Na ovaj način korisnik sistema štedi veću količinu goriva, čime se smanjuje potrošnja i povećava dobit. Ono što je još važnije, ovim principom korisnik sistema produžuje radni vek vozila i smanjuje potrebu servisa. Pored funkcije obrtomera ovaj uređaj omogućuje i stanje nivoa goriva u rezervoaru pa je u mogućnosti da alarmira ukoliko dođe do drastičnog pada nivoa goriva u rezervaru za kratko vreme, što prouzrukuje neovlašćeno izvlačenje goriva iz rezervoara ili pak kvar na koji je potrebno reagovati. Takođe sistem preko ovog uređaja može alarmirati korisnika ukoliko je motor nekog vozila pregrejan, odnosno ukoliko je dostigao kritičnu temperaturu za paljenje alarma.

Mobirise

Karakteristike:

¤ Mikrokontroler sa CAN protokolom, mogućnost promene firmware-a i slanja podataka preko GPRS modula.
¤ Posebna memorija za skladištenje brzih promena usled nedostatka GPRS-a.
¤ Analogni ulazi.
¤ Digitalni frekvencmetar galvanski razdvojen optokaplerima.
¤ Digitalni ulazi galvanski razdvojeni optokaplerima.
¤ Digitalni izlazi.
¤ Relejni izlazi.
¤ RJ45 interface za R5232 komunikaciju.
¤ RJ45 interface za RS485 komunikaciju.
¤ RJ45 interface za (AN komunikaciju).
¤ SPI Interface ekstenzija za buduće dodatke, konektore, protokole.
¤ Radni napon od 12v-3ov.
¤ Zaštita od napona većeg od 30V.
¤ Zaštita od napona većeg od 30V.
¤ Radna temperatura od 30°C do +85°C.
¤ Samogasivo ABS kućište.
¤ RSO atest.
¤ Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane BusLogic tima.

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942