create your own site

Elektronska evidencija karata

Elektronska evidencija karata je skup sistema i uređaja sa kojima se vrši kompletna evidencija svih vrsta karata kao što su mesečne, vremenske, trip, pre-paid karte i ostalih vrsta elektronskog novčanika. Sistem predstavlja najmoderniji koncept evidencije putnika u vozilu i kao takav prevoznicima daje veće mogućnosti pri prodaji karata, kao i izradi različitih tipova karata namenjenih različitim grupama putnika. BusLogic u svom proizvodnom programu ima kompletan hardver za evidenciju elektronskih karata sa pratećim softverskim rešenjima, tako da je obezbedio svim svojim kupcima apsolutnu kontrolu nad Sistemom elektronskih karata.

UREĐAJI - OPREMA

Oprema za elektronska evidencija karata predstvlja skup svih BusLogic uređaja sa kojima se vrši prodaja,naplata i evidencija karata. Ovde postoje uređaji sa kojima se vrši prodaja, naplata i evidencija karata kako u samom autobusu tako i van njega. Sistemi su prilagodjeni potrebama korisnika i mogu se kombinovati na razne načine radi bolje efikasnosti. 

BusLogic Beskontaktni čitač

BusLogic Beskontaktni čitač može imati višestruku ulogu i pravi se u nekoliko verzija. Postoji osnovna vezija LITE, koja se koristi samo za identifikaciju vozača a postoji i FULL verzija koja pored identifikacije vozača obavlja i očitavanje raznih vrsta mesečnih, pre-paid i post-paid kartica.

Uz pomoc BLBC modula korisniku je omogućeno u LITE verziji da vidi koji vozač trenutno vozi auto kao i koji je vozač vozio određeno vozilo u određenom vremenskom periodu što je izuzetno bitno za razne izveštaje i analize po radniku. U FULL verziji ovog uređaja i uz pomoc BLK modula, čitac je u mogućnosti da radi analizu ispravnosti svake mesečne ili pre paid kartice i na osnovu otvorenih linija i geografskih pozicija vozila, određuje da li je neka mesečna ili druga kartica dobra ili nije. BLBC u Full verziji isključivo radi uz podršku BLK modula i nezavistan rad nije moguć. BLBC u Lite verziji može da radi bez prisustva BLK modula. U Lite verziji BLBC se povezuje direktno na BLGG modul 

Bus Logic

Karakteristike:

¤ Autonomni čitač beskontaktnih kartica sa svetlosnom i zvučnom signalizacijom. (Lite + Full)
¤ Politika prava koja se sastoji u upoređivanju datuma, vremena, linija, zona i gradova po identiñkacionoj kartici. (Full)
¤ Sat realnog vremena. (Lite + Full)
¤ Brojač putovanja. (Full)
¤ Podržana naplata unapred plaćenih kredita zapisanih u kartici (Pri-Pejd kartice). (Full)
¤ Podrška crne liste do 262.114 različitih kartica. Update black liste preko GPRS-a. (Full)
¤ Mogućnost povezivanja do 8 čitača u jednom vozilu (master i slave komunikacija). (Lite + Full)
¤ Zapis događaja čija memorija ostaje zapisana i nakon gašenja uređaja. (Lite + Full)
¤ Podrška AT komandi za komunikaciju sa GPRS modemima sa kompresovanim podacima što omogućava brzu GPRS komunikaciju po veoma niskoj ceni protoka. (Lite + Full)
¤ Oblo i ergonomski dizajnirano kućište. (Lite + Full)
¤ Mogućnost nadogradnje upravljačkog programa (Update firmware-a preko GPRS-a). (Lite + Full)
¤ Uređaj je napravljen od ABS plastike, otporne na udarce, itd. Uređaj je Anti vandal. (Lite + Full)
¤ Dimenzije 103x168x43 milimetara. (Lite + Full)
¤ RSO atest. (Lite + Full)
¤ Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane BusLogic tima. (Lite + Full) 

BusLogic 7“ Terminal

BUS LOGIC 7” TERMINAL - je multifunkcionalni uređaj koji u zavisnosti od izabranih opcija može vršiti funkciju čitača beskontaktnih karata ili funkciju vozačkog terminala kada u kombinaciji sa BL Printerom pored čekiranja elektronskih karata može poslužiti i za izdavanje papirnih karata ili otvaranje linija od strane vozača. Varijanta u kojoj se 7 inčni terminal koristi isključivo kao čitač beskontaktnih NFC i Mifare kartica podrazumeva da se montira pored ulaza, odnosno izlaza i vozila i da prvenstveno služi za prijavu/odjavu putnika.

Zahvaljujuci 7” displeju osetljivom na dodir ova vrsta čitača putnicima omogućava da prilikom čekiranja sami biraju liniju na kojoj žele da se voze, dok prevoznicima omogućava prikaz informacija o linijama kao i prikaz slika ili reklamnih video zapisa. Zahvaljujuci intuitivnom grafickom korisničkom interfejsu korišćenje ovog uređaja je izuzetno jednostavno za putnike čak iako nisu imali prethodnih iskustava sa sličnim uređajima.

Druga varijanta podrazumeva da se terminal koristi kao vozački terminal kada u kombinaciji sa BL Printerom može poslužiti i kao kasa za izdavanje papirnih voznih karata u okviru BusLogic Tiketing sistema. Zahvaljujući stalnoj bežičnoj komunikaciji sa centralnim BusLogic serverom svi podaci o otvorenim linijama, čekiranim ili prodatim kartama na vozačkom terminalu su raspoloživi dispečerskim i drugim službama kontrole u realnom vremenu. Za bežicnu komunikaciju ovaj uređaj koristi GPRS standard bez potrebe za dodatnim vidovima komunikacije poput WLAN-a, Bluetooth-a i slično. Ovaj terminal ima mogućnost preuzimanja svih cenovnika prevoznika, poreskih stopa, Blek lista, tarifa popusta kao i šifarnika stanica sa unetim geografskim pozicijama.

BL7T ima mogućnost prodaje karati u jednom pravcu, povratne karte, tarifirane karte sa raznim popustima, zamenske karte itd. Uređaj takođe može poslužiti i za rezervaciju karata u Booking sistemu jer se može tretirati i kao zasebno prodajno mesto koje sve informacije o prodajama automatski preuzima preko centralnog BL servera ali i šalje nazad podatke o prodatim kartama čime se u realnom vremenu dobijaju informacije o broju prodatih karata i raspoloživih sedišta u vozilu. Uređaj je smešten u veoma izdržljivom kućištu u kome se po želji prevoznika može smestiti i QR Barcode čitač, čime ovaj uređaj može čekirati sve vrste do sada poznatih voznih karata. Uređaj je namenski dizajniran za rad u autobusima i projektovan da izdržava velike temperaturne razlike i vibracije prilikom rada. 

Bus Logic

Karakteristike:

¤ Maksimalna potrošnja 15W.
¤ Radni napon 24V.
¤ Ergonomski dizajn.
¤ Kućište izrađeno od ABS plastike .
¤ 7" Kapacitivni, opcionalno Rezistivni touch screen, 64k boja.
¤ NFC, NDEF podrška sa mogućnošću Pear2Pear veze sa telefonima.
¤ QR BarCode Reader.
¤ Mogućnost povezivanja sa BL Printerom i BL sistemom.
¤ Mogućnost učitavanja cenovnika, poreskih stopa i šifarnika sa unetim geografskim pozicijama.
¤ Mogućnost prikaza reklamnih poruka i video zapisa.
¤ Mogućnost reprodukcija zvuk
¤ QR Code Reader.
¤ GPS/GPRS.
¤ G-Sensor.
¤ E-Compass.
¤ RS485.
¤ TCP-IP.
¤ CAN.
¤ USB.
¤ Foto senzor. 

Video prezentacija uređaja:

YouTube Kanal

RFID sistemi 7-inčni terminal

BusLogic Infoterminal Lite

BusLogic InfoTerminal - uređaj namenjen informisanju putnika u autobusima i pratećim objektima. Trenutno se u ponudi nalaze dve varijante info terminala Lite verzija sa standardnim OLED alfanumeričkim displejom i komandnim panelom osetljivim na dodir kao i Pro verzija sa 7” displejem osetljivim na dodir. Lite verzija Info Terminala zahvaljući OLED displeju daje čitljive informacije čak i kada je pod direktnim sunčevim svetlom ili u veoma osvetljenom okruženju i zahvaljujući intuitivnom komandnom panelu osetljivom na dodir korisnicima u toku vožnje pored osnovnih informacija o liniji uz jednostavno prislanjanje elektronske kartice omogućava višejezični prikaz svih bitnih informacija vezanih za kredit na karitici, zabrane, informacije o korisniku i slično.

Obe verzije terminala su specijalno dizajnirane za rad u autobusima i smeštene u otpornom i robusnom kucištu od samogasive ABS plastike. 

Bus Logic

Karakteristike:

¤ OLED displej. Nova generacija display-a čiji se sadržaj vidi iz svih uglova sa izuzetno jakim kontrastom.
¤ Čitanje NFC kartica i tagova uz NDEF podršku.
¤ Kapacitivni panel osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem.
¤ Robusno i ergonomski dizajnirano kućište napravljena od samogasive ABS plastike ili polikarbonata.
¤ InfoTerminal prikazuje informacije očitane iz NFC kartica - o kreditnom stanju,dozvolama, itd.
¤ Elektronika bazirana na 32 bitnom mikrokontroleru bez potrebe dodatnog hlađenja i komponenti osetljivih na vibracije.
¤ Memorija predviena za skladištenje 2 x 1000+ cenovnika. Sat realnog vremena sa posebnom baterijom.
¤ Predviđen za uslove širokog temperaturnog opsega, vibracije i vlage.
¤ Radi na naponu od 12/24V.
¤ Online promena firmvera terminala.
¤ Zvučna signalizacija. 

BusLogic Koncetrator

BusLogic Koncetrator je uređaj koji se takođe može nazvati i mini računarom za vozilo.Ovaj mini računar razlikuje to što je zasnovan na mikrokontrolerskoj tehnologiji, bez komponenti osetljivih na vibracije (hard diskova) i potrebi za hlađenjem. BLK je predviđen za automotive upotrebu pa u skladu sa tim ima širok temperaturni opseg kao i otpornost na vlagu. BLK kao i BLGG ima BusLogic OS razvijan u BusLogic-u, koji omogućava stabilnost u izvršavanju programskih zadataka.

BLK komunicira sa svim uređajima u vozilu: BLKT, BLBC, BLGG i BLIO. BLK omogućava međusobnu komunikaciju svih navedenih uređaja i jedna od karakteristika je sposobnost da preko BLGG modula prikupi sa centralnog servera najnovije programe ( firmware-e) za sve uredjaje i da iste uspešno isprogramira, odnosno da im zameni firmware.Ovo omogućava takozvani ONLINE update svih uređaja u vozilu što znači da bilo koju nadogradnju programa možemo izvršiti na vozilu dok je u pokretu u zemlji i van zemlje.

BLK u vozilima poput autobusa razrešava kompletan sistem mesečnih karata preko geografskih koordinata. Ovaj uređaj u sebi može skladištiti sve podatke o šiframa stanica i njihovim geografskim položajima i sve podatke o linijama i stanicama unutar njih. Na taj način donosi zaključke o trenutnim linijama, stanicama i smerovima kretanja koje prosleđuje BusLogic beskontaktnim čitačima (BLBC) i BusLogic keš terminalu (BLKT), koji je zahvaljujući tome u mogućnosti da automatski menja stanice na određenim linijama. BLK takođe omogućava automatski rad mesečnih ID kartica bez BusLogic Keš Terminala, što znaci da sistem mesečnih karata može raditi i bez ljudskog faktora. Zahvaljujuci tome da BLK ima mogućnost skladištenja GEO informacija stanica, zajedno sa njihovim imenima, u stanju je da šalje nazive stanica kao i druge informacije na externe display-e. 

Bus Logic

Karakteristike:

¤ BLOS BusLogic operativni sistem realnog vremena.
¤ Sposobnost fiešovanja-nadogradnje svih eksternih uređaja (online promene software-a na uređajima).
¤ Mogućnost nadogradnje operativnog sistema i izvršnog programa koncentratora preko Interneta (Online promena firmware-a).
¤ Podržan poseban protokol preko koga je koncentrator u mogućnosti da direktno pristupa serveru preko BLGG Modula.
¤ Podržan poseban protokol preko koga je koncentrator u mogućnosti da preuzima GPS koordinate sa BLGG Modula.
¤ Podržana analiza GPS koordinata i prosleđivanje obrađenih podataka BLBC modulu i BLKT modulu.
¤ Podržana komunikacija sa BL l/O modulom.
¤ Podržana komunikacija sa BLKT, BusLogic keš terminalom.
¤ Podržana komunikacija sa BLBČ, BusLogic beskontaktni čitačem.
¤ RJ45 RS485 Modem konektor.
¤ RJ45 RS485 konektor.
¤ RJ45 RS485 konektor.
¤ RJ45 RSz32/RS485 Display konektor.
¤ Radni napon od 12v-30v.
¤ Zaštita od napona većeg od 30V.
¤ Radna temperatura od 30°C do +85°C.
¤ BusLogic kućište od samogasivog ABS-a.
¤ RSO atest.
¤ Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane BusLogic tima. 

Uređaji za izradu mesečnih karata

Za uspešan proces izdavanja mesečnih karata u BusLogic sistemu za izdavanje mesečnih karata koristi se kombinacija više različitih uređaja.Neki uređaji su standarizovani kao što je na primer računar dok su neki uređaji iz palete proizvoda firme BusLogic. Uređaji koji se koriste su sledeći: Računar, skener, Id štampač ( Štampač plasitčnih PVC kartica) , IP kamera, BusLogic Centrala za programiranje kartica, BusLogic termalni printer.

Što se tiče korišćenja standardizovanih uređaja kao što su Računar, Skener, ID Štampač i IP kamera, mogu se koristi uređaji različitih proizvođača sa odgovorajućim perfomansama i karakterstikama koje su potrebne za neometan rad sistema za izdavanje mesečnih karata. BusLogic tim iz svog iskustava na terenu preporučuje svojim korisnicima HP skenere, Zebra ili Evolis ID štampače, Axion Ip kamere.

Što se tiče uređjaja iz palete BusLogic proizvoda u procesu izrade mesečnih karata se koriste BusLogic termalni printer i BusLogic centrala za programiranje mesečnih i ostalih kartica.

BusLogic termalni printer koji se koristi prilikom izrade mesečenih karata je isti termalni printer koji koristi u radu BusLogic Keš terminala ili BusLogic šaltera. BusLogic Termalni printer sa širokom trakom se u procesu izrade i izdavanja mesečnih karata koristi za štampanje isečka sa svim podacima o izradi mesečnih karata, relacije, datuma važenja i isečka kao računa i svih drugih potrebnih informacija.

BusLogic Centrala za progamiranje kartica korisniku pruža mogućnost samostalnog i jednostavnog programiranja RFID kartica sa vremenskim i prostornim ograničenjem. Prateći softver dozvoljava devet različitih opcija za određivanje limita za jednu RFID karticu, što pruža mogućnost specifičnog definisanja kriterijuma za pristup. Pomoću BusLogic centrale za programiranje kartica, korisniku je omogućeno da vrši programiranje svih vrsti elektronskih novčanika, mesečnih karata, vremenskih,pre-paid i trip kartica. Centrala kao preduslov programiranja korisničkih kartica ima upotrebu ID kartice administratora sistema kao dodatnu meru sigurnosti kod programiranja korisničkih kartica. 

Bus Logic

Karakteristike:

¤ Centrala za programiranje i kontrolu očitavanja beskontaktnih kartica.
¤ Mogućnost programiranja svih vrsta mesečnih,vremenskih, pre-paid, trip i ostalih kartica, kao i elektronskih novčanika.
¤ Definisanje ograničenja pristupa (vremensko, prostorno ograničenje).
¤ Mogućnost definisanja ID kartice administratora sistema kojim se aktivira centrala.
¤ Autonomija u radu - do 8 sati rada bez napajanja.
¤ Napajanje od 220V.
¤ RS232 port za povezivanje sa računarom i RS485 port za povezivanje sa eksternim uređajima.
¤ BusLogic softver za programiranje parametara RFID MiFare kartica.
¤ Podržani operativni sistemi: Microsoft® Windows™, Linux®.

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942