BusLogic GPS/GPRS modul

 

BusLogic GPS/GPRS- Komunikacioni modul je u potpunosti razvijen i proizveden od strane D-LOGIC razvojnog tima. Rezultat je dugogodišnjeg iskustva nastalog u analizi i sumiranju nedostataka na uređajima sličnih funkcija zastupljenih na našem i svetskom tržištu. Uređaj je predviđen da zadovolji automotive primenu, što znači da je namenjen za rad u spoljnim uslovima širokog temperaturnog opsega.Osnovne funkcije ovog modula su prikupljanje a zatim skladištenje geografskih kordinata preko GPS-a i prosleđivanje istih do centralnog D-LOGIC servera preko GSM/GPRS-a. Uz pomoć ovog uređaja omogućava se prikaz trenutnih pozicija vozila, trenutnih brzina i istorija kretanja vozila, uključujući sile ubrzanja i kočenja.

Ono što ovom modulu daje poseban značaj, jesu hardversko-softverske mogućnosti povezivanja sa sledećim D-Logic modulima:
BusLogic beskontaktni čitač (BLBC), čime se omogućava evidencija vozača koji upravlja vozilom.
BusLogic Koncentrator (BLK), mogućnost da svi BusLogic uređaji u autobusu koji se priključuju na BLK imaju konekciju na internet.
BusLogic I/O Modul (BLIO), prikupljanje i prosleđivanje parametara kao što su: broj obrtaja motora u minuti, nivo goriva, temperatura motora i slično.

Karakteristike

 • Ugrađen GPRS modul
 • Nezavisni GPS prijemnik sa skladištenjem podataka.
 • GPRS predajnik quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz).
 • Mogućnost priključivanja do 4 različitih GSM kartica (rešavanje problema sa romingom i velikim računima).
 • Interna baterija.
 • Interni sat realnog vremena i održavanje informacija o položajima satelita pomoću posebne interne baterije.
 • Nezavisni mikrokontrolerski sistem sa sopstvenom memorijom za skladištenje informacija BUS LOGICTICKETING SISTEMA zasnovan na D-LOGIC REAL-TIME operativnom sistemu.
 • Mogućnost nadogradnje operativnog sistema i izvršnog programa modema preko interneta (Online promena firmware-a).
 • Podržana komunikacija sa BL KONCENTRATOROM centralnim uređajem sa mogućnošću nadogradnje operativnog programa.
 • Podržana komunikacija sa BL l/O uređajem sa mogućnošću nadogradnje operativnog programa.
 • R5232 PORT na RJ45 konektoru.
 • RS485 PORT na RJ45 konektoru.
 • Radni napon od 12v-30v.
 • Zaštita od napona većeg od 30V.
 • Radna temperatura od -30°C do +85°C.
 • D-LOGIC kućište od samogasivog ABS-a.
 • RSO atest.
 • Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima.
BusLogic GPS/GPRS modul
GPS/GPRS modul-elektronika