Fleet menadžment hardver

 

Fleet menadžment harver čine dva uređaja uz pomoć kojih se vrši prikupljane svih bitnih parametera vezanih za vozilo, kao što je njegova lokacija, brzina, obrataji, indeks kočenja i ubrazanja i slično.

U pitanju su uređaji: BusLogic GPS/GPRS – Komunikacioni modul i DL IO modul..

BusLogic GPS/GPRS Komunikacioni modul

GPS modul

BusLogic GPS/GPRS- Komunikacioni modul je u potpunosti razvijen i proizveden od strane D-LOGIC razvojnog tima.Osnovne funkcije ovog modula su prikupljanje a zatim skladištenje geografskih kordinata preko GPS-a i prosleđivanje istih do centralnog D-LOGIC servera preko GSM/GPRS-a. Uz pomoć ovog uređaja omogućava se prikaz trenutnih pozicija vozila, trenutnih brzina i istorija kretanja vozila, uključujući sile ubrzanja i kočenja. Ono što ovom modulu daje poseban značaj, jesu hardversko-softverske mogućnosti povezivanja sa drugim D-Logic modulima...

Više

DL I/O modul

Telemetrija  IO modul

BusLogic Input/Output modul je uređaj koji se koristi za analogno i digitalno ocitavanje parametara sa vozila. Ovaj uređaj sa svih starih vozila (autobusa i kamiona) analogno može pročitati podatke o trenutnom broju obrtaja, stanja nivoa goriva u rezervoaru, temperature motora, položaj vrata na vozilu, položaj prikolice koja se kipuje itd. Pored analognih signala ovaj uređaj podržava i digitalno očitavanje podataka preko CAN protokolaSvi podaci koje BLIO modul očita, bilo analognim ili digitalnim putem, prenose se do BLGG modula koji uz pomoc GPRS-a prenosi sve skladištene podatke do centralnog servera...

Više