Elektronska evidencija karata - Hardver

 

Elektronska evidencija karata - hardver predstvlja skup svih D-Logic uređaja sa kojima se vrši prodaja,naplata i evidencija karata. Ovde postoje uređaji sa kojima se vrši prodaja, naplata i evidencija karata kako u samom autobusu tako i van njega. Sistemi su prilagodjeni potrebama korisnika i mogu se kombinovati na razne načine radi bolje efikasnosti.

BusLogic Beskontaktni čitač

BusLogic Beskontaktni čitač

BusLogic Beskontaktni čitač može imati višestruku ulogu i pravi se u nekoliko verzija. Postoji osnovna vezija LITE, koja se koristi samo za identifikaciju vozača a postoji i FULL verzija koja pored identifikacije vozača obavlja i očitavanje raznih vrsta mesečnih, pre-paid i post-paid kartica...

Više

BusLogic 7" Terminal

BusLogic Terminal od 7 inča

BUS LOGIC 7” TERMINAL - je multifunkcionalni uređaj koji u zavisnosti od izabranih opcija može vršiti funkciju čitača beskontaktnih karata ili funkciju vozačkog terminala kada u kombinaciji sa BL Printerom pored čekiranja elektronskih karata može poslužiti i za izdavanje papirnih karata ili otvaranje linija od strane vozača. Varijanta u kojoj se 7 inčni terminal koristi isključivo kao čitač beskontaktnih NFC i Mifare kartica podrazumeva da se montira pored ulaza, odnosno izlaza i vozila i da prvenstveno služi za prijavu/odjavu putnika....

Više

BusLogic Infoterminal Lite

BusLogic info terminal

BusLogic InfoTerminal - uređaj namenjen informisanju putnika u autobusima i pratećim objektima. Trenutno se u ponudi nalaze dve varijante info terminala Lite verzija sa standardnim OLED alfanumeričkim displejom i komandnim panelom osetljivim na dodir kao i Pro verzija sa 7” displejem osetljivim na dodir. Lite verzija Info Terminala zahvaljući OLED displeju daje čitljive informacije čak i kada je pod direktnim sunčevim svetlom ili u veoma osvetljenom okruženju...

Više

BusLogic Koncentrator

BusLogic Koncentrator

BusLogic Koncetrator je uređaj koji se takođe može nazvati i mini računarom za vozilo.Ovaj mini računar razlikuje to što je zasnovan na mikrokontrolerskoj tehnologiji, bez komponenti osetljivih na vibracije (hard diskova) i potrebi za hlađenjem. BLK je predviđen za automotive upotrebu pa u skladu sa tim ima širok temperaturni opseg kao i otpornost na vlagu. BLK kao i BLGG ima D-Logic OS razvijan u D-Logic-u, koji omogućava stabilnost u izvršavanju programskih zadataka...

Više

Uređaji za izradu mesečnih karata

Uređaji za izradu mesečnih karata

Za uspešan proces izdavanja mesečnih karata u BusLogic sistemu za izdavanje mesečnih karata koristi se kombinacija više različitih uređaja.Neki uređaji su standarizovani kao što je na primer računar dok su neki uređaji iz palete proizvoda firme D-Logic . Uređaji koji se koriste su sledeći: Računar, skener, Id štampač ( Štampač plasitčnih PVC kartica) , IP kamera, D-Logic Centrala za programiranje kartica, D-Logic termalni printer.

Više