BusLogic Koncetrator

BusLogic Koncetrator je uređaj koji se takođe može nazvati i mini računarom za vozilo.Ovaj mini računar razlikuje to što je zasnovan na mikrokontrolerskoj tehnologiji, bez komponenti osetljivih na vibracije (hard diskova) i potrebi za hlađenjem. BLK je predviđen za automotive upotrebu pa u skladu sa tim ima širok temperaturni opseg kao i otpornost na vlagu. BLK kao i BLGG ima D-Logic OS razvijan u D-Logic-u, koji omogućava stabilnost u izvršavanju programskih zadataka.

BLK komunicira sa svim uređajima u vozilu: BLKT, BLBC, BLGG i BLIO. BLK omogućava međusobnu komunikaciju svih navedenih uređaja i jedna od karakteristika je sposobnost da preko BLGG modula prikupi sa centralnog servera najnovije programe ( firmware-e) za sve uredjaje i da iste uspešno isprogramira, odnosno da im zameni firmware.Ovo omogućava takozvani ONLINE update svih uređaja u vozilu što znači da bilo koju nadogradnju programa možemo izvršiti na vozilu dok je u pokretu u zemlji i van zemlje.

BLK u vozilima poput autobusa razrešava kompletan sistem mesečnih karata preko geografskih koordinata. Ovaj uređaj u sebi može skladištiti sve podatke o šiframa stanica i njihovim geografskim položajima i sve podatke o linijama i stanicama unutar njih. Na taj način donosi zaključke o trenutnim linijama, stanicama i smerovima kretanja koje prosleđuje BusLogic beskontaktnim čitačima (BLBC) i BusLogic keš terminalu (BLKT), koji je zahvaljujući tome u mogućnosti da automatski menja stanice na određenim linijama. BLK takođe omogućava automatski rad mesečnih ID kartica bez BusLogic Keš Terminala, što znaci da sistem mesečnih karata može raditi i bez ljudskog faktora. Zahvaljujuci tome da BLK ima mogućnost skladištenja GEO informacija stanica, zajedno sa njihovim imenima, u stanju je da šalje nazive stanica kao i druge informacije na externe display-e.

Karakteristike

 • DLOS D-Logic operativni sistem realnog vremena.
 • Sposobnost fiešovanja-nadogradnje svih eksternih uređaja (online promene software-a na uređajima).
 • Mogućnost nadogradnje operativnog sistema i izvršnog programa koncentratora preko Interneta (Online promena firmware-a).
 • Podržan poseban protokol preko koga je koncentrator u mogućnosti da direktno pristupa serveru preko BLGG Modula.
 • Podržan poseban protokol preko koga je koncentrator u mogućnosti da preuzima GPS koordinate sa BLGG Modula.
 • Podržana analiza GPS koordinata i prosleđivanje obrađenih podataka BLBC modulu i BLKT modulu.
 • Podržana komunikacija sa BL l/O modulom.
 • Podržana komunikacija sa BLKT, BusLogic keš terminalom.
 • Podržana komunikacija sa BLBČ, BusLogic beskontaktni čitačem.
 • RJ45 RS485 Modem konektor.
 • RJ45 RS485 konektor.
 • RJ45 RS485 konektor.
 • RJ45 RSz32/RS485 Display konektor.
 • Radni napon od 12v-30v.
 • Zaštita od napona većeg od 30V.
 • Radna temperatura od 30°C do +85°C.
 • D-LOGIC kućište od samogasivog ABS-a.
 • RSO atest.
 • Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima.
Koncentrator za prikupljanje informacija u autobusu