responsive web templates

BusLogic Keš Terminal

BLCT 2010 se sastoji od dva uređaja od kojih se jedan zove Bus Logic Teminal (BLT) a drugi Bus Logic Printer (BLP). Oba uređaja čine komplet koji se zove BusLogic Keš Teminal. BLKT služi za izdavanje dnevnih papirnatih karata, proveru klasičnih mesečnih karata, skidanje kredita sa pre-paid kartica i poništavanju vožnji na trip karticama.

Uređaj zbog potreba prevoznika ima i kontrolnu traku koja zadovoljava određene zakonske forme, olakšava rad kontrolnih i nadzornih organa unutar firme kupca i predviđa zadovoljavanje sutrašnjih potreba u slučaju fiskalizacije autoprevoznih kompanija. BLKT ima integrisan GPRS uz pomoć kojeg komunicira sa centralnim BusLogic serverom i ima mogućnost skidanja svih cenovnika firme korisnika, poreskih stopa, crnih lista, tarifa popusta, šifarnike stanica sa geografskim pozicijama, spiska putnika za buduće polaske, poruka za vozače i mnogo toga što je neophodno prevozničkim kompanijama.

Komunikacija između terminala i printera obavlja se bežičnim putem a za budućnost se predviđa i bežično punjenje baterije terminala preko printera uz pomoć elektromagnetne indukcije. BLKT je u mogućnosti da prodaje dnevne karte u jednom pravcu, povratne karte, tarifirane karte sa raznim popustima, zamenske karte itd. BLKT je veoma koristan u buking sistemu – sistemu za rezervaciju karata, jer može biti samostalno prodajno mesto koje sve informacije o broju slobodnih mesta može automatski preuzeti preko GPRS-a sa centralnog servera a takođe može to isto raditi i u pokretu dok služi kao uređaj za prodaju karata u autobusu, što korisniku sistema daje u realnom vremenu podatak o broju putnika u autobusu kao i o slobodnim mestima za prodaju karata.

Ono što ovaj uređaj razlikuje od drugih na tržištu jeste mogućnost potpune sinhronizacije svih podataka između uređaja i centralnog servera preko GPRS-a bez potrebe za drugim vidovima komunikacije tipa WLAN-a, Bluetooth-a itd. Ovo se postiže visokim stepenom kompresije podataka koji se razmenjuju između servera I terminala. Uređaj u sebi ima predviđeno mesto i za 2D QR BarKod. 

Karakteristike:

BusLogic terminal

Mobirise

Hardver:

¤ OLED Grafički Display. Nova generacija display-a čiji se sadržaj vidi iz svih uglova sa izuzetno jakim kontrastom.
¤ Silikonska tastatura sa pozadinskim osvetljenjem specifično dizajnirana za BLKT sa dupliranim kontaktima, posebnim hardware-om i software-om koji nudi veliki broj zaštita u detekciji pogrešnih pritisaka i jačih vibracija.
¤ Integrisani čitač beskontaktnih kartica (MiFare).
¤ RF primopredajnik.
¤ GPRS primopredajnik quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz).
¤ Online promena firmware-a terminala, kao i RF promena firmware-a printera.
¤ Zvučna signalizacija.
¤ Foto sensor.
¤ Baterijsko napajanje.
¤ USB konekcija koja pored komunikacije pruža mogućnost punjenja baterije.
¤ Robusni i ergonomski dizajn kućišta, predviđen za rad u autobusima.
¤ Elektronika bazirana na 32 bit-nom mikrokontroleru bez potrebe dodatnog hlađenja i komponenti osetljivih na vibracije.
¤ Memorija predviđena za skladištenje 2 x 1000+ cenovnika.
¤ Sat realnog vremena sa posebnom baterijom.
¤ Hardware dizajn predviđen za uslove širokog temperaturnog opsega, vibracije vlage.
¤ Kućište uređaja je od samogasivog ABS-a.
¤ Kućište ima ugrađene neodiumske magnete kojim se terminal vezuje za gumeno podnožije bez krute veze.
¤ Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane BusLogic tima. 

Mobirise

Softver:

¤ BLOS BusLogic operativni sistem.
¤ GPRS download cenovnika, poreskih tabela, redova vožnji, blacklist-i kao i firmware-a terminala i printera.
¤ GPRS sinhronizacija izveštaja.
¤ Bežična razmena podataka sa printerom i drugim uređajima koji mogu biti i van autobusa (pristupne tačke za brzu razmenu podataka, pokretne rampe i slično).
¤ Bežična razmena podataka preko printera sa koncentratorom, čime se postiže automatsko menjanje stanica na terminalu, kao i diagnostika sistema.
¤ Podrška beskontaktnim karticama: mesečne, prepaid, trip, postpaid.
¤ Mogućnost ubacivanja budućeg cenovnika sa njegovim vremenom važenja, dok postojeći nesmetano radi.
¤ Podrška za politiku prava koja se sastoji u upoređivanju datuma, vremena, linija, zona i gradova po beskontaktnoj kartici.
¤ Mogućnost logovanja vozača na terminal beskontaktnom ID karticom.
¤ Mogućnost generisanja finansijskih izveštaja po vremenu i ID-u vozača kao i kontrolerskih izveštaj. 

  BusLogic štampač

Mobirise

Hardver:

¤ Printer sa termalnom glavom.
¤ Mehanizam i podrška za kontrolnu traku.
¤ RF primopredajnik.
¤ Termometar.
¤ Mogućnost promene operativnog software-a preko rf-bežične komunikacije.
¤ Temperaturna zaštita.
¤ Vremenska zaštita grejanja glave.
¤ Strujna i prenaponska zaštita.
¤ RJ45 RS485 konekcija.
¤ DC 2.1mm naponski konektor.
¤ Radni napon 24V.
¤ Robusni i ergonomski dizajn kućišta, predviđen za rad u autobusima.
¤ Kućište od samogasivog ABS-a.
¤ Kućište ima ugrađene neodiumske magnete kojim se terminal vezuje za gumeno podnožije bez krute veze.
¤ Temperatura skladištenja od -25°C do +7°C. Radna temperatura od 0°C do 5°C.
¤ Kućište uređaja je od samogasivog ABS-a.
¤ Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane BusLogic tima.
¤ Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane BusLogic tima. 

Mobirise

Softver:

¤ Mogućnost štampanja karata prijemom istih od terminala bežičnim putem.
¤ Mogućnost prijema slika i fontova od BL Koncentratora (RS485) ili BL Terminala (RF).
¤ Mogućnost prenosa informacija i većih podataka koncentrator – terminal i obratno.
¤ Mogućnost komuniciranja ili prijave na spoljne RF uređaje (pristupne RF tačke, RF rampe I slično).

Video prezentacija uređaja:


Preuzmeie brošuru sa svim karakteristikama i cenama naših uređaja:
Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Kontakt

office@bus-ticketing-system.net
+381 (12) 40-37-92
+381 (63) 81-94-942