BusLogic Keš terminal

BLCT 2010 se sastoji od dva uređaja od kojih se jedan zove Bus Logic Teminal (BLT) a drugi Bus Logic Printer (BLP). Oba uređaja čine komplet koji se zove Bus Logic Keš Teminal. BLKT služi za izdavanje dnevnih papirnatih karata, proveru klasičnih mesečnih karata, skidanje kredita sa pre-paid kartica i poništavanju vožnji na trip karticama.

Uređaj zbog potreba prevoznika ima i kontrolnu traku koja zadovoljava određene zakonske forme, olakšava rad kontrolnih i nadzornih organa unutar firme kupca i predviđa zadovoljavanje sutrašnjih potreba u slučaju fiskalizacije autoprevoznih kompanija. BLKT ima integrisan GPRS uz pomoć kojeg komunicira sa centralnim D-LOGIC serverom i ima mogućnost skidanja svih cenovnika firme korisnika, poreskih stopa, crnih lista, tarifa popusta, šifarnike stanica sa geografskim pozicijama, spiska putnika za buduće polaske, poruka za vozače i mnogo toga što je neophodno prevozničkim kompanijama.

Komunikacija između terminala i printera obavlja se bežičnim putem a za budućnost se predviđa i bežično punjenje baterije terminala preko printera uz pomoć elektromagnetne indukcije. BLKT je u mogućnosti da prodaje dnevne karte u jednom pravcu, povratne karte, tarifirane karte sa raznim popustima, zamenske karte itd. BLKT je veoma koristan u buking sistemu – sistemu za rezervaciju karata, jer može biti samostalno prodajno mesto koje sve informacije o broju slobodnih mesta može automatski preuzeti preko GPRS-a sa centralnog servera a takođe može to isto raditi i u pokretu dok služi kao uređaj za prodaju karata u autobusu, što korisniku sistema daje u realnom vremenu podatak o broju putnika u autobusu kao i o slobodnim mestima za prodaju karata.

Ono što ovaj uređaj razlikuje od drugih na tržištu jeste mogućnost potpune sinhronizacije svih podataka između uređaja i centralnog servera preko GPRS-a bez potrebe za drugim vidovima komunikacije tipa WLAN-a, Bluetooth-a itd. Ovo se postiže visokim stepenom kompresije podataka koji se razmenjuju između servera I terminala.Uređaj u sebi ima predviđeno mesto i za 2D QR BarKod.

 Bus logic terminal

Karakteristike

 Hardware

 • OLED Grafički Display. Nova generacija display-a čiji se sadržaj vidi iz svih uglova sa izuzetno jakim kontrastom.
 • Silikonska tastatura sa pozadinskim osvetljenjem specifično dizajnirana za BLKT sa dupliranim kontaktima, posebnim hardware-om i software-om koji nudi veliki broj zaštita u detekciji pogrešnih pritisaka i jačih vibracija.
 • Integrisani čitač beskontaktnih kartica (MiFare).
 • RF primopredajnik.
 • GPRS primopredajnik quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz).
 • Online promena firmware-a terminala, kao i RF promena firmware-a printera.
 • Zvučna signalizacija.
 • Foto sensor.
 • Baterijsko napajanje.
 • USB konekcija koja pored komunikacije pruža mogućnost punjenja baterije.
 • Robusni i ergonomski dizajn kućišta, predviđen za rad u autobusima.
 • Elektronika bazirana na 32 bit-nom mikrokontroleru bez potrebe dodatnog hlađenja i komponenti osetljivih na vibracije.
 • Memorija predviđena za skladištenje 2 x 1000+ cenovnika.
 • Sat realnog vremena sa posebnom baterijom.
 • Hardware dizajn predviđen za uslove širokog temperaturnog opsega, vibracije vlage.
 • Kućište uređaja je od samogasivog ABS-a.
 • Kućište ima ugrađene neodiumske magnete kojim se terminal vezuje za gumeno podnožije bez krute veze.
 • Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima.
BusLogic Terminal

 Software

 • DLOS D-Logic operativni sistem.
 • GPRS download cenovnika, poreskih tabela, redova vožnji, blacklist-i kao i firmware-a terminala i printera.
 • GPRS sinhronizacija izveštaja.
 • Bežična razmena podataka sa printerom i drugim uređajima koji mogu biti i van autobusa (pristupne tačke za brzu razmenu podataka, pokretne rampe i slično).
 • Bežična razmena podataka preko printera sa koncentratorom, čime se postiže automatsko menjanje stanica na terminalu, kao i diagnostika sistema.
 • Podrška beskontaktnim karticama: mesečne, prepaid, trip, postpaid.
 • Mogućnost ubacivanja budućeg cenovnika sa njegovim vremenom važenja, dok postojeći nesmetano radi.
 • Podrška za politiku prava koja se sastoji u upoređivanju datuma, vremena, linija, zona i gradova po beskontaktnoj kartici.
 • Mogućnost logovanja vozača na terminal beskontaktnom ID karticom.
 • Mogućnost generisanja finansijskih izveštaja po vremenu i ID-u vozača kao i kontrolerskih izveštaj.
BusLogic softver

 Bus logic Štampač

Karakteristike

 Hardware

 • Printer sa termalnom glavom.
 • Mehanizam i podrška za kontrolnu traku.
 • RF primopredajnik.
 • Termometar.
 • Mogućnost promene operativnog software-a preko rf-bežične komunikacije.
 • Temperaturna zaštita.
 • Vremenska zaštita grejanja glave.
 • Strujna i prenaponska zaštita.
 • RJ45 RS485 konekcija.
 • DC 2.1mm naponski konektor.
 • Radni napon 24V.
 • Robusni i ergonomski dizajn kućišta, predviđen za rad u autobusima.
 • Kućište od samogasivog ABS-a.
 • Kućište ima ugrađene neodiumske magnete kojim se terminal vezuje za gumeno podnožije bez krute veze.
 • Temperatura skladištenja od -25°C do +7°C. Radna temperatura od 0°C do 5°C.
 • Kućište uređaja je od samogasivog ABS-a.
 • Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima.
 • Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima.
BusLogic termalni printer

 Software

 • Mogućnost štampanja karata prijemom istih od terminala bežičnim putem.
 • Mogućnost prijema slika i fontova od BL Koncentratora (RS485) ili BL Terminala (RF).
 • Mogućnost prenosa informacija i većih podataka koncentrator – terminal i obratno.
 • Mogućnost komuniciranja ili prijave na spoljne RF uređaje (pristupne RF tačke, RF rampe I slično).

 Video prezentacija uređaja

 Preuzmite Brošure

 

Da pregledate i preuzmete brošuru sa svim karakteristikama i cenama naših uređaja KLIKNITE OVDE