BusLogic Android terminal

BusLogic Android Terminal - je softver namenski razvijan od strane projektnog odeljenja firme Digital Logic. Nastao je kao potreba određenog broja prevoznika za nestandardnim prodajama karata koje se zasnivaju na mobilnoj prodaji karata unutar autobusa. Visoko frekventne prigradske i međugradske linije zahtevaju angažovanje konduktera koji vrši prijem putnika i prodaju karata tokom kretanja vozila. Na taj način vozilo na liniji poštuje red vožnje, vrši se brz prijem putnika i svaka karta je adekvatno izdata i naplaćena. BLAT aplikacija može raditi na bilo kom uređaju koji u sebi ima Android operativni sistem. To mogu biti razni modeli mobilnih telefona, tableta, hand-held terminala itd. Uz BLAT aplikaciju korisnik može koristiti printer bilo kog proizvođača i različitih dimenzija. Printer mora imati podršku za Bluetooth standard kao i mogućnost rada bez eksternog napajanja, odnosno potrebno je da ima bateriju u sebi. Android aplikacija je u stalnoj vezi sa centralnim serverom putem GPRS ili WLAN konekcije. Licenca za korišćenje aplikacije može se kupiti u nekoliko varijanti-opcija i zavisi od specifcnih potreba prevoznika, kao i broja vozila. Prodate karte na ovoj aplikaciji može kontrolisati BusLogic Kontrolorska Aplikacija koju uglavnom koriste kontrolori angažovani od strane prevoznika. Broj putnika kao i specifikacija vrsta putničkih karata u realnom vremenu šalje se na centralni server u dispečing centru tako da dežurni dispečeri imaju tačnu informaciju o broju putnika u autobusu u realnom vremenu. Aplikacija se svakodnevno nadograđuje i uskoro se očekuju nove naprednije opcije.

D-Logic tim preporučuje sledeće uređaje za rad sa android aplikacijom. U pitanju su printeri Zebra MZ 220 i Datecs DPP-250. Što se tiče Android telefona, D-Logic tim preporučuje LG Optimus L9 P760 i Runbo X5. LG Optimus L9 P760 Android telefon je namenjen radu u jednoj ili više smena ali sa manjim brojem prodatih karata zbog jačine baterije koje poseduje, dok Runbo X5 je Android telefon koji je otporan na vodu, padove, udarce, sa velikim ekranom i dovoljno jakom baterijom koja može izdražati celodnevan rad u tri smene.

Karakteristike

Specifikacija softverske aplikacije:

 • Preuzimanje osnovnih podataka sa servera putem GPRS ili WLAN komunikacije (cenovnici, linije, izuzeci cena, ostale informacije).
 • Podešavanje i odabir štampača koji se koristi sa aplikacijom. Mogućnost korišćenja više printera zbog štampanja prtljažnih karata na specijalnim kartama.
 • Prijava vozača na sistem uz pomoć MiFare ID personalizovane kartice.
 • Odabir linije, ponuđenih vremena prodaje i smera pre prodaje karata.
 • Unos garažnog broja vozila, broja putnog naloga i početne kilometraže pre prodaje karata, opciono. Ova opcija se koristi u dispečing realizaciji i obradi putnih naloga.
 • Odabir početne i kranje stanice prilikom prodaje relacijske karte.
 • Odabir tarife - popusta pre prodaje karte.
 • Mogucnost izdavanja povratnih karata koje se štampaju na dva isečka.
 • Unos dodatnih podataka za određenu tarifu - liniju. Ovi podaci su obično studentski broj indeksa, broj osiguravajuće potvrde, broj legitimacije itd.
 • Izdavanje nultih ili zamenskih karata. Ove karte se koriste kao zamenske za karte prodate kod drugih operatera ili licima sa posebnim ovlašćenjima.
 • Štampanje bar koda QR-a na svakoj običnoj ili povratnoj karti. Ovaj bar kod se kasnije koristi za očitavanje sa kontrolorskom aplikacijom ili čitačem sa drugim namenama.
 • Štampanje izveštaja o finansijskom zaduženju po logovanom vozaču-operateru.
 • Štampanje detaljne specifikacije karata prodatih na određenom polasku.
 • Automatsko i ručno pokretanje sinhronizacije podataka sa centralnim serverom.
 • Online zamena verzije softverske aplikacije.

Osnovna specifikacija potrebnog mobilnog telefona:

 • Android mobilna platforma, minimalna verzija 3.0.
 • Ugrađen Bluetooth.
 • WLAN, GRPS, GPS komunikacija.
 • Baterija većeg kapaciteta koja obezbeđuje uređaju mogućnost celodnevnog rada sa aktiviravnim energetski zahtevnim opcijama poput Bluetooth-a, GPRS-a i slicno.
 • Fabrički ugrađena podrška za NFC (Near Field Communication) standard ,koji omogućava očitavanje beskontaktnih MiFare kartica - vozačkih ili putničkih.
 • Displej ne manji od 4 inča (4”).
 • Preporučeni uređaji od strane DLOGIC tima: LG Optimus L9 P760 i Runbo X5 Androdi telefon

Osnovna specifikacija potrebnog mobilnog printera:

 • Kompaktan i malih dimenzija.
 • Baterija većeg kapaciteta koja obezbeđuje da korisnik može odštampati dovoljan broj karata pri celodnevnom korišćenju.
 • Podrška za Bluetoot standard, neophodna za komunikaciju i ostvarivanje veze sa terminalom za prodaju karata.
 • Mogućnost detekcije i slanja povratnih informacija o odštampanoj karti, otvorenom poklopcu, stanju baterije itd.
 • Preporučen uređaj od strane D-LOGIC tima: Zebra MZ220 i Datecs DPP-250